Go to Top

Opravljanje neregistrirane dejavnosti je prekršek

Opravljanje neregistrirane dejavnosti  pomeni prekršek. Ob ustanovitvi podjetja podjetnik opredeli dejavnosti v aktu o ustanovitvi d.o.o. oziroma ob vpisu dejavnosti  s.p., v register. Ob registraciji se določi tiste in toliko dejavnosti in to so lahko tudi različne dejavnosti, s katerimi bo družba oziroma podjetnik začel poslovati. Še po registraciji podjetja, lahko podjetnik dodaja dejavnosti v svoje podjetje. Opravljanje neregistriranih dejavnosti, torej dejavnosti, ki jih nima vpisane kot dejavnosti družbe ali s.p., pa ni dovoljeno.

Za termin registracije podjetja nas pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si!

Ustanovite podjetje na Dati!

Opravljanje neregistrirane dejavnosti pri d.o.o.

Dejavnost podjetja mora biti opredeljena v aktu o ustanovitvi. Družba lahko opravlja gospodarske posle le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.  Opravlja lahko tudi druge posle imenovani pomožni posli, ki jih podjetje opravlja v zvezi z dejavnostjo. To so na primer gradnja novih zgrad, nakup sredstev, komercialni posli družbe in podobno.

Informativni izračun plače

Opravljanje neregistrirane dejavnosti, torej dejavnosti, ki niso vpisane v sodni register, lahko pomeni kršitev in lahko vodi do sankcije. Gre za t.i. prekoračitev dejavnosti določene v sodnem registru.

Vse o normiranem s.p.

Izberite zanesljiv računovodski servis!

Veljavnost poslov sklenjenih v okviru dejavnosti, ki niso vpisane v sodni register

 Če podjetje opravlja določene posle in sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki ni vpisana v sodni register, se lahko pojavi tudi vprašanje veljavnosti sklenjenih pogodb. Takšne pogodbe ostanejo v veljavi, če je pogodba kot taka skladna s pravom in če tretja oseba, torej stranka oziroma poslovni partner, ni vedel ali pa ni mogla vedeti za prekoračitev dejavnosti.

Do svojega s.p. hitro in brezplačno!

Kot primer lahko navedemo podjetje, katerega glavna dejavnost je pravna in računovodska dejavnosti (69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD-2008). Takšno podjetje nato sklene pogodbo z osebo ali podjetjem na podlagi katere prične opravljati tudi dejavnost tolmačenja in prevajanja (74.300 – Prevajanje in tolmačenje po SKD-2008). Takšna pogodba je zakonita, če oseba oziroma podjetje (stranka) ne ve (oziroma ni dolžna vedeti), da podjetje v sodnem registru nima vpisane dejavnosti tolmačenja in prevajanja.

Podjetniki! V kolikor se odločate za registracijo podjetja in iščete odgovore na vaša vprašanja, smo vam na  voljo svetovalci podjetja DATA. Pišite nam za ponudbo za svetovanje na data@data.si ali nas pokličite na 01/600-1530.

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja