Go to Top

Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo

Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjoZavod RS za zaposlovanje s  pomočjo tega ukrepa za povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo pomaga do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pokolpju, Mariboru z okolico, Hrastniku, Radečah in Trbovljah. Za zaposlitev brezposelne osebe povrnejo plačane prispevke delodajalca za socialno varnost.

Za koga se lahko uveljavlja povračilo?

Delodajalci lahko uveljavljajo povračilo prispevkov za brezposelnega prijavljenega na Zavodu RS za zaposlovanje. Poleg tega mora kandidat za zaposlitev izpolnjevati določene kriterije:

 1. v preteklih šestih mesecih ni imel redno plačane zaposlitve ali
 2. je star od 15 do 24 let ali
 3. ni dosegel stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali  je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobil prve redne plačane zaposlitve ali
 4. je starejši od 50 let ali
 5. živi sam in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sam skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali njegov zakonec brezposeln ali
 6. se boste zaposlil v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Sloveniji, ali
 7. pripada etnični manjšini ali
 8. se štejete kot invalid v kvotnem sistemu invalidov.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Bivanje kandidata za zaposlitev na območju z visoko brezposelnostjo ni pogoj za pridobitev subvencije. Iskalec zaposlitve lahko prihaja tudi od drugod. Pomembno je samo to, da spada v določeno skupino in da se zaposli oziroma opravlja delo na enem od navedenih območij z visoko brezposelnostjo.

Kako se izvaja povračilo prispevkov?

Zavod RS za zaposlovanje delodajalcu povrne plačane prispevke za socialno varnost za prijavljene med brezposelnimi, ki sodijo v eno izmed zgoraj naštetih skupin.

Pogodba o zaposlitvi, za katero delodajalci uveljavljajo povračilo prispevkov, mora biti sklenjena v obdobju veljavnosti predpisov za posamezno območje:

 • za Pokolpje – v obdobju od 21. 3. 2012 do 31. 12. 2016,
 • za Maribor z okolico – v obdobju od 22. 6. 2013 do 31. 12. 2018,
 • za Hrastnik, Radeče, Trbovlje – v obdobju od 27. 7. 2013 do 31. 12. 2018.

Prvo leto zaposlitve se začne z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec mora skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto neprekinjeno in  za to obdobje zaposlenega tudi ohraniti v zaposlitvi.

Potrebujete pomoč pri pripravi pogodb o zaposlitvi? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Če delodajalec iskalca zaposlitve zaposli s krajšim delovnim časom, mu Zavod RS za zaposlovanje povrne plačane prispevke delodajalca sorazmerno glede na dejanski obseg zaposlitve.

Več informacij dobite na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Preberite tudi:

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo,  pa ne razmišljate o pogodbi o zaposlitvi za novega »sodelavca«? Veste, kaj je za podjetje v tem trenutku najbolj optimalno s stroškovnega vidika? Obiščite seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja