Go to Top

Inšpektorji še intenzivneje nad kršitelje davčne zakonodaje

Ena izmed temeljnih nalog Finančne uprave Republike Slovenije je opravljanje finančnega nadzora. Finančni nadzor je izvajanje splošnih in posameznih ukrepov finančne uprave zaradi nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izvajanja predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava.

Preberite tudi: Kakšna pooblastila ima davčni inšpektor?

Inšpektorji zapečatili lokal zaradi neoddajanja davčnih obračunov in neplačevanja davkov in prispevkov

Inšpektorji še intenzivneje nad kršitelje davčne zakonodaje

Finančna uprava Republike Slovenije, je v torek, 14. 7. 2015, zapečatila poslovne prostore gostinskega lokala na območju Finančnega urada Ljubljana. Zavezanec za davek ni oddajal predpisanih davčnih obračunov in ni plačeval ustreznih davčnih obveznosti. Večkrat je bil že pozvan k oddajanju obračunov iz naslova davka na dodano vrednost, davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb ter dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2014, vendar se ni odzival.

Ker zavezanec za davek večkratnim pozivom finančne uprave ni sledil, mu je bila do odprave nepravilnost izrečena prepoved opravljanja dejavnosti ter hkrati zapečateni poslovni prostor, kjer zavezanec za davek opravlja dejavnost. Hkrati je bil opravljen zaseg računalniške registrske blagajne z namenom ugotovitve dejanskega doseženega prometa.

Ste vedeli?  Če ovirate davčne inšpektorje, da vas čaka denarna kazen. Preberite več na povezavi.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

FURS še intenzivneje nad kršitelje zakonodaje

FURS opozarja, da bo v bodoče intenzivneje izvajal tovrstno pooblastilo z namenom odprave nepravilnosti, preprečevanja nadaljnjih kršitev ter preprečevanja nelojalne konkurence.

O gostincu, ki je opravljal gostinsko dejavnost na črno in so mu inšpektorji zapečatili poslovne prostore smo pisali tukaj.

V kolikor se želite izogniti neprijetnemu obisku davčnega inšpektorja, morate spoštovati obveznosti in dolžnosti podjetnikov. Več na seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja