Go to Top

Povračilo izgubljenega dohodka – vam pripada 250 EUR?

Delno povračilo izgubljenega dohodka je predvideno za samozaposlene, kmete in družbenika, ki je poslovodna oseba, v 5- koronskem paketu oziroma predlogu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ta uradno še ni objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije). Delno povračilo izgubljenega dohodka je namenjeno navedenim upravičencem za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti in opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. Kakšni so pogoji za to, da uveljavite delno povračilo izgubljenega dohodka? Kakšna je višina? Kdaj upravičenci lahko pričakujejo izplačilo? Kje se uveljavlja?

Informativni izračun plače

Na nas se obračajo številni delavci in delodajalci, ki jih zanima, kakšne pravice in obveznosti jim prinaša trenutno aktualna zakonodaja. Ali veste, kateri ukrepi so aktualni trenutno in kateri bodo še stopili v veljavo? Ali veste, katere dokumente potrebujete za uveljavljanje posamezne pravice? Naši pravniki so za vas pripravili brezplačni webinar, na katerem se dotaknejo aktualnih vprašanj glede novih protikorona zakonov. Udeležite se brezplačnega webinarja “Ukrepi delodajalca v času koronavirusa” ali pa jim za individualno svetovanje pišite na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Povračilo izgubljenega dohodka – v primeru odrejene karantene na domu:

Delno povračilo izgubljenega dohodka upravičencu pripada v primeru izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1.) mu je bila odrejena karantena na domu:

  • če se odpravi v državo, na zelenem ali rumenem seznamu v času njegovega odhoda iz Republike Slovenije in mu je ob prehodu meje pri povratku v Republiki Sloveniji odrejena karantena, ker je bila država uvrščena na rdeči seznam ali
  • zaradi stika z okuženo osebo ali
  • zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, zaradi naslednjih osebnih okoliščin:
    • smrti zakonca/ zunajzakonskega partnerja/ smrti otroka/ posvojenca/ otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja
    • smrti staršev,
    • rojstva otroka

in

2.) ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu.

BRUTO NETO PLAČA

Povračilo izgubljenega dohodka – v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile:

Upravičencu pripada povračilo izgubljenega dohodka ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

1.) zaradi obveznosti varstva otroka in

2.) ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu.

Kot »obvezno varstvo otroka« je mišljen primer odrejene karantene ali kakšna druga zunanja objektivna okoliščina nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole. Velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole in otroke v prilagojenih in posebnih programih.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka

Tako v primeru odrejene karantene in obveznosti varstva zaradi višje sile delno povračilo izgubljenega dohodka znaša 250 EUR.

Ta znesek se nanaša na posamično karanteno, kar pomeni da upravičencu pripade 250 EUR za vsako odrejeno karanteno, če bi bilo teh več. Prav tako je teh 250 EUR namenjenih upravičencu za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Kakšna dokazila morate predložiti?

Upravičenec uveljavlja delno povrnjeni izgubljeni dohodek preko informacijskega sistema FURS. Predložiti mora odločbo o karanteni.

Informativni izračun za normirance

Rok za uveljavljanje te pravice

Upravičenec mora uveljavljati pravico v roku 30 dni od vročitve odločbe o karanteni.

Pravni nasvet

Kdaj lahko pričakujete povračilo izgubljenega dohodka?

FURS bo delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene nakazal do 10. dne v mesecu za vloge prejete v preteklem mesecu.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja