Go to Top

Pooblaščeni gospodarski subjekt: Kako pridobiti status?

Pooblaščeni gospodarski subjekt je status, ki prinaša ugodnosti pri carinskih kontrolah. Kdo lahko pridobi status in kako? Finančna uprava RS (FURS) konec maja pripravlja posebna izobraževanja.

izobraževanje

Potni nalogi

Kdaj in kako sestavim potni nalog? Katere stroške lahko uveljavljam?

Več informacij

Kaj pomeni pooblaščeni gospodarski subjekt?

Pooblaščeni gospodarski subjekt je status, ki ga je Evropska unija (EU) uvedla leta 2008.

Prijava na izobraževanje

Status “Authorised Economic Operator” – AEO (pooblaščeni gospodarski subjekt) je del svetovne pobude, s katero se želi zagotoviti varnost celotne dobavne verige. Glavni namen statusa AEO (pooblaščeni gospodarski subjekt) je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi carinskimi postopki in uporabo informacijske tehnologije.

Status pooblaščeni gospodarski subjekt prinaša ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi. To pomeni, da lahko carinske formalnosti imetniki statusa opravljajo hitreje kot ostala podjetja in da jim carina pri opravljanju svojega nadzora daje določene prednosti. Status tako imetniku dovoljenja daje prednost pred ostalimi gospodarskimi udeleženci.

Prijava na izobraževanje

Kdo izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa?

Za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta lahko zaprosijo vsi sodelujoči v celotni dobavni verigi, in sicer: proizvajalci, izvozniki, špediterji, imetniki skladišč, carinski zastopniki, prevozniki in uvozniki. Zahtevek za izdajo dovoljenja za pooblaščenega gospodarskega subjekta se vloži pri Finančnem uradu Ljubljana.

Carinski zakonik Unije (CZU) pa predpisuje novi merili za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in sicer:

  • praktični standardi usposobljenosti,
  • poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti  gospodarskega subjekta.

Ker sta obe merili enakovredni, se gospodarski subjekt sam odloči katerega bo dokazoval in na kakšen način bo to storil.

Merilo »praktični standardi usposobljenosti« se dokazuje s tremi leti delovnih izkušenj na carinskem področju ali pa z uporabo akreditiranega standarda kakovosti v zvezi s carinskimi zadevami, merilo »poklicne kvalifikacije« pa je izpolnjeno, če vlagatelj uspešno opravi usposabljanje s področja carinske zakonodaje, pojasnjujejo na FURS.

Prijava na izobraževanje

Usposabljanja s področja carinske zakonodaje na FURS

Finančna uprava RS konec maja pripravlja usposabljanje s področja carinske zakonodaje, ki bodo zajemala tudi pridobitev statusa AEO (pooblaščeni gospodarski subjekt).

Na usposabljanje so poleg kandidatov, ki se usposabljanja želijo udeležiti zaradi dokazovanja merila poklicne kvalifikacije, vabljeni tudi predstavniki ostalih gospodarskih subjektov, ki so vključeni v aktivnosti, ki jih ureja carinska zakonodaja (npr.  tisti, ki opravljajo posle zastopanja v carinskih zadevah).

Prijava na izobraževanje

S širjenjem poslovanja na tuje trge se odpirajo neomejene možnosti za nadaljnjo rast in razvoj podjetja, pri čemer ima pomembno vlogo tudi svetovanje pri vstopu na tuje trge. Preverite tudi vsa ostala podjetniška svetovanja, ki jih nudimo na Dati.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja