Go to Top

Pomoči za s.p. morate vključiti v davčni obračun!

Pomoči za s.p., prejete na podlagi interventnih ukrepov

Pomoči za s.p., ki so jih s.p.-ji prejeli na podlagi interventnih ukrepov so prihodki davčnega zavezanca. To pomeni, da jih je potrebno vključiti v davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Če ste v dilemi, se lahko obrnete na naše davčne in računovodske svetovalce. Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali na data@data.si.

Informativni izračun dohodnine

Kako pomoči za s.p. vključiti v davčni obračun?

S Fursa sporočajo, da je potrebno pomoči za s.p., ki so jih zavezanci prejeli na podlagi interventnih ukrepov, vključiti v davčni obračun akontacije dohodnine ter dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej). To je potrebno storiti pod zaporedno št.1 (Prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju).

Registrirajte podjetje na Dati!

računovodsko svetovanje

Prijavite se na seminar Zaključna bilanca 2021!

Pomoči za s.p. – mesečni temeljni dohodek

Mesečni temeljni dohodek je bil oproščen vseh davkov ter prispevkov. V okviru točke 2.8 tako zavezanci izvzamejo iz prihodkov mesečni temeljni dohodek. Vključiti ga je potrebno med prihodke (pod zaporedno številko 1) ter izvzeti iz prihodkov v točki 2.8 pri obračunu DohDej. Če so upravičenci ob pripravi finančnih izkazov (ali prej) ugotovili, da niso izpolnjevali pogojev za mesečni temeljni dohodek, ga morajo vrniti oz. so ga že vrnili. To pomeni, da tega prihodka ne vključijo v izkaze za leto 2021 (tudi ne v zaporedno številko 1 obračuna DohDej).

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Pomoči za s.p. – delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otroka

Tudi povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otroka je oproščeno vseh davkov in prispevkov. Zavezanci tako izvzamejo iz prihodkov delno povračilo zaradi karantene in varstva otroka. To pomeni, da je povračilo je treba vključiti v prihodke (pod zaporedno številko 1), ter ga izvzeti iz prihodkov v točki 2.8 obračuna DohDej.

Prijavite se na seminar Davčni obračun za normirance!

Katere pomoči za s.p. se ne izvzemajo iz davčnega obračuna?

Katere pomoči za s.p. pa predstavljajo prihodke ter se tako ne izvzemajo iz davčnega obračuna? To so delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, povračilo nadomestila plače v skladu z interventno zakonodajo ter subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Sem sodijo tudi subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo, krizni dodatek ter pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021. Iz davčnega obračuna nista izvzeta niti pomoč za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje ter povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije. Ob morebitnih dilemah se lahko obrnete na naše računovodske svetovalce. Za plačljivo svetovanje se lahko naročite na 01/600-1530.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja