Go to Top

Podjetje v Sloveniji – težave tujcev na bankah

Podjetje v Sloveniji – težave tujcev na bankah

Podjetje v Sloveniji – stranka ob zaprtju ne dobi pojasnila, zakaj je do zaprtja računa za podjetje v Sloveniji prišlo, ampak samo informacijo o zaprtju računa. Med temi tujimi podjetniki so tudi stranke, ki jih Data podpira na njihovi poslovni poti v Sloveniji. V takem primeru se soočijo s težavami pri poslovanju in zaposlovanju delavcev. Zato smo vse večje slovenske banke prosili za pojasnila o tem, da bomo lahko svojim strankam kar najbolj kakovostno svetovali.

podjetje v slovenijiZakaj banke zapirajo račune?

Bankam smo zastavili vprašanje o glavnih razlogih za izredno zaprtje poslovnega računa s strani banke za tujega državljana, ki ima podjetje v Sloveniji. Prosili smo jih za konkretno navedbo zakonov in členov, ki povzročijo zaprtje računa. Pričakovali smo tudi odgovor na vprašanje, kako naj tuji državljan ravna, da zagotovi kontinuirano delovanje svojega poslovnega računa. Vprašali smo jih še, koliko poslovnih računov tujih državljanov so izredno zaprli od 1. aprila letos.

Banke ne pojasnjujejo razlogov

Večina bank ni odgovorila na nobeno vprašanje oziroma so nas odpravili s pojasnilom, da gre za poslovno politiko banke. Drugi pogost odgovor je bil, da zadeve ne morejo komentirati, ker gre za odnos med banko in posamezno stranko. Naj poudarimo, da nismo spraševali po posameznih konkretnih primerih, ampak smo jih prosili za splošno pojasnilo o glavnih razlogih za zaprtje.

Dve banki, ki sta nam poslali bolj vsebinski odgovor, sta med vzroki, ki vodijo v odpoved pogodbe za vodenje poslovnega računa tujcem, ki imajo podjetje v Sloveniji, s strani banke s takojšnjim učinkom, omenili Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Vendar žal niso navedli konkretnega člena, ki naj bi ga tujci kršili. Enako velja za prav tako omenjen Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

Nova KBM: morajo poznati stranke

Najbolj konkretna je bila v svojih odgovorih Nova KBM, ki poudarja, da imajo pri njih lahko odprt račun vsi tuji državljani in tuje pravne osebe, če izpolnjujejo določene pogoje, ki so povezani predvsem s trajno navezanostjo oseb in gospodarskih družb na slovensko okolje. »Banka je na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma dolžna poznati svoje stranke. V okviru tega je uprava Nove KBM lani sprejela novo politiko sprejemljivosti strank. Banka je pri tem sledila standardom dobre prakse v mednarodnem bančnem okolju, ki so izredno visoko zastavljeni,« so nam sporočili iz službe za odnose z javnostmi te banke. Namen vseh teh aktivnosti je zmanjšati pravno tveganje, tveganje ugleda ali tveganje zlorabe banke za pranje denarja. Nova KBM je zato vzpostavila strožje postopke ob sprejemu strank in od njih zahtevajo več informacij. Zato stranke, ki nimajo trajne navezanosti na Slovenijo, poziva k dopolnitvi dokumentacije.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Tudi ministrstvo in Banka Slovenije nista v pomoč

Podobna vprašanja smo naslovili tudi na Banko Slovenije in Ministrstvo RS za finance. Tudi iz teh ustanov smo dobili pavšalen odgovor, ki nam pri svetovanju strankam ne bo v pomoč.

Torej nismo dobili pojasnila, ki bi nam omogočilo dobro svetovanje tujim državljanom, ki želijo poslovati v Sloveniji.  Naše poslanstvo je podpora mladim podjetjem ob ustanovitvi podjetja, da prebrodijo najtežjo fazo razvoja. Pri tem striktno upoštevamo zakonodajo in dobre poslovne prakse na našem področju. Spoštujemo poslovno politiko bank in cenimo njihova prizadevanja za spoštovanje zakonodaje ter boljše poznavanje in bolj podrobne preglede strank. Zavzemamo pa se za to, da banka stranki pojasni, kateri člen konkretnega zakona je kršila.

Trenutno ravnanje bank namreč nikakor ni v skladu s prizadevanji Slovenije za ustvarjanje podjetnikom prijaznega prostora in odprtost za tuje investicije. Zato še naprej iščemo odgovore na vprašanja o zapiranju poslovnih računov tujih državljanov s strani bank. Naročite se na naše novice, da ne boste zamudili pomembnih informacij.

Data poleg podpore slovenskim podjetjem nudi tudi različne storitve za tujce, ki želijo poslovati v Sloveniji. Tuje fizične in pravne osebe lahko na naši VEM točki ustanovijo podjetje hitro in enostavno. Pisali smo že o tem, kaj tujci potrebujejo za registracijo podjetja. Pomagamo tudi pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje in delo.  Pred kratkim smo pisali o tem, kako tujci tretjih držav ustanovijo podjetje v Sloveniji.

Predstavljamo tudi zgodbe tujcev, ki so podjetje v Sloveniji že ustanovili. Najprej smo predstavili Cristiana Tomassinija iz San Marina, ki se je v poslovneža prelevil iz voznika dirkalnega avtomobila.

 

Komentar (1)

  • Marko Kopač 20. Junija 2018 - 23:31 Odgovori

    Gre za Evropsko ‘bolezen’. To se v tujini že dalj časa dogaja; v Nemčiji je poslovni račun izredno težko odpreti. Hvala za tako EU!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja