Go to Top

Poceni nakup d.o.o., da ali ne? Nehote in nevede lahko nase prevzamete tudi dolg (1. del)

Ko se odločamo za ustanovitev lastnega podjetja – družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), je za marsikoga prva nepremostljiva ovira že obveznost vplačila osnovnega kapitala. Najpogosteje se bodoči podjetniki odločijo za ustanovitev lastnega s.p. ali d.o.o., ena od možnosti, ki jo ponujajo podjetja, pa je tudi nakup poprej ustanovljenega d.o.o.-ja.

Pri družbi z omejeno odgovornostjo mora osnovni kapital znašati vsaj 7.500,00 EUR, na depozitni račun družbe pa ga morajo družbeniki vplačati še pred vložitvijo predloga za vpis ustanovitve družbe v sodni register.

Zaradi navedenega ne preseneča vedno večje povpraševanje po možnostih nakupa že ustanovljenega podjetja. Posledično pa je na trgu tudi vedno več ponudnikov, ki za nekaj sto evrov ponujajo v odkup novoustanovljene družbe.

Nakup d.o.o. brez minimalnega zneska osnovnega kapitala?

Poceni nakup d.o.o., da ali ne? Nehote in nevede lahko nase prevzamete tudi dolg (1. del)Kot prednosti nakupa že ustanovljene družbe ponudniki navajajo predvsem hitrost postopka, možnost takojšnjega poslovanja in izognitev nadležni birokraciji. Jasno pa je, da je poglavitni razlog, zaradi katerega se posamezniki odločajo za takšen nakup d.o.o. ravno dejstvo, da družbenikom v tem primeru ne bo potrebno takoj zagotoviti minimalnega zneska osnovnega oziroma ustanovnega kapitala.

Potek postopka:

  • Ponudnik – pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z ustanavljanjem in prodajo gospodarskih družb, ustanovi družbo z omejeno odgovornostjo in vplača 7.500,00 EUR osnovnega kapitala,
  • po vpisu v sodni register, ustanovitelj z družbo sklene posojilno pogodbo, na podlagi katere si znesek vplačanega osnovnega kapitala izplača kot posojilo,
  • zainteresirani kupec in ponudnik (ustanovitelj družbe) nato skleneta pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža, ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, in s katero ponudnik na kupca prenese 100% poslovni delež v predmetni družbi,
  • obenem kupec od ponudnika (ustanovitelja) prevzame tudi dolg po sklenjeni posojilni pogodbi in tako svoji novi družbi dolguje 7.500,00 EUR.

Sama prodaja oziroma nakup podjetja s pravnega vidika seveda nista sporni. Poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo (tudi 100%) je namreč prosto prenosljiv (če ni v sodnem registru vpisana morebitna prepoved odtujitve in obremenitve poslovnega deleža), prav tako pa tudi ni ovir za prevzem dolga. Vendar pa je kljub temu pred odločitvijo za nakup potrebna previdnost in temeljit premislek.

Kupec od ustanovitelja prevzame tudi dolg do družbe

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Vsak zainteresirani kupec se mora v prvi vrsti zavedati, da cena, ki jo bo plačal za podjetje oziroma prevzeti poslovni delež (običajno je to nekaj sto evrov), ne bo edina obveznost, ki jo bo ob nakupu prevzel. Kot že rečeno, bo kupec obenem od ustanovitelja prevzel tudi dolg do družbe v višini 7.500,00 EUR, ki ga bo v določenem času dolžan družbi povrniti.

Preberite še drugi del prispevka, v katerem med drugim opozarjamo na enega od možnih scenarijev, ko novopečenega podjetnika nenadoma začnejo dolžiti za dolgove, ki v poslovnih evidencah še niso bili zavedeni.

Razmišljate o registraciji podjetja? Vsem, ki želite razumeti razliko med s.p. in d.o.o., priporočamo obisk seminarja Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Ana Marija Pavlovič, Data d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja