Go to Top

Po novem bo šel preveč plačan davek za dolgove

Ministrstvo za finance RS (MF) je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku.

Glavni cilj predloga zakona je poenostavitev postopkov pobiranja davkov oziroma zmanjšanje administrativnega bremena zavezancem za davek in večja preglednost davčnega postopka. S tem se povečuje tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Predlog zasleduje preprost in pregleden način pobiranja davkov.

Katere spremembe prinaša predlog zakona?

Predlog zakona zmanjšuje ali odpravlja administrativne ovire za zavezance za davek, ker:

    • Po novem bo šel preveč plačan davek za dolgoverazširja možnosti pobota davkov in drugih nedavčnih denarnih terjatev s preveč plačanimi prispevki ali davki. Davčni organ bo lahko pobotal preveč plačane prispevke z davki in tudi druge neplačane denarne nedavčne obveznosti (globe, stroške postopka, itd) s preveč plačanim davkom ali preveč plačanimi prispevki. S tem načinom se prihranijo stroški izvršbe za davčnega zavezanca (stroški sklepa davčne izvršbe, stroški bank) ter zagotavlja večja ekonomičnost davčnega organa pri poplačilu davčnega dolga;
    • določa plačnika davka za dohodke v zvezi z delovnim razmerjem, če so delodajalci fizične osebe v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Delojemalcem v teh primerih ne bo treba več napovedovati dohodkov. Po veljavni ureditvi obračuna prispevke fizična oseba – delodajalec, davke pa delavec napove sam, po predlagani ureditvi pa ima vse obveznosti delodajalec;
    • davčnemu zavezancu ne bo več treba vlagati zahtev za vračilo davka, ki je prihodek občinskega proračuna, če občina ne zagotovi vračila. Finančne institucije morajo že po veljavnih davčnih predpisih poročati pristojnemu organu za namen odmere davkov v Sloveniji in tujini (tudi za namen mednarodne izmenjave podatkov in FATCA). S predlogom zakona se poročanje razširja še na poročanje informacij o računih, ki so identificirani kot računi, o katerih se poroča, skladno z direktivo in Večstranskim sporazumom o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih za namene obdavčenja.

Ste vedeli? Ne le dolžnosti, davčni zavezanci imate tudi pravice

Potrebujete pomoč pri davčni optimizaciji? Pišite nam!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Predlog zakona ne bo imel posledic v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov.

Preberite tudi:

Preverite naše seminarje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja