Go to Top

Katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilne

Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov.

Med gostinske obrate tako uvrščamo: hotele, motele, penzione, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinske in druge domove, kampe, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bare ter obrate za pripravo in dostavo jedi.

Tako v gostinsko dejavnost SKD (2008) uvršča tako enote, ki nudijo strankam »prenočišče« in/ali »pripravo obrokov, prigrizkov in pijač za takojšnjo uporabo«.  Tako se lahko v tem področju same dejavnosti tudi prekrivajo, saj je lahko dejavnost prehrambenih gostinskih obratov tako neodvisna, kot tudi del npr. hotelske dejavnosti.

Suhoparna klasifikacija dejavnosti obsega skoraj 200 strani

Katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilneDrugi del gostinske dejavnosti se nato razčleni še na:

  • hotele in podobne nastavitvene obrate,
  • počitniške domove in letovišča,
  • oddajanje zasebnih sob gostom,
  • planinski domovi in
  • mladinska prenočišča ter
  • druge nastavitve za krajši čas.

Kaj to ni?

Med naštete dejavnosti ne uvrščamo dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem za daljši čas kot stalno ali začasno bivališče, običajno za mesečno ali letno najemnino, ter  pripravo ali prodajo jedi, ki niso namenjene takojšnjemu zaužitju, pa tudi ne priprava hrane, ki se ne upošteva kot obrok.

Katere pogoje morate izpolnjevati za odprtje gostilne?

Gostinec mora pri svojem obratovanju izpolnjevati vse pogoje, ki jih določajo gostinska zakonodaja in splošni predpisi.

Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti torej izpolnjeni:

  • minimalni tehnični pogoji,
  • pogoji glede minimalnih storitev,
  • pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu in
  • pogoji, določeni z drugimi predpisi.

VEM točka omogoča spremembo imena, sedeža in dejavnosti podjetja

Postopek registracije podjetja je na VEM točki DATA brezplačen. Rezervirajte si termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Samo izpolnjevanja teh pogojev nadzorujejo pristojni inšpekcijski organi, pri katerih je pravna podlaga  zajeta v Zakonu o gostinstvu in pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.

Preberite tudi nadaljevanje članka.

Na vsa vaša vprašanja glede postopka pred, med in po registracijo podjetja odgovarjamo na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

DATA d.o.o


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja