Go to Top

Plačilo davčne obveznosti

Plačilo davčne obveznosti – vsi datumi na enem mestu

Plačilo davčne obveznosti – datume zapadlosti za konkretno vaše odločbe lahko preverite za naslednje davčne obveznosti:

  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) (samo za fizične osebe)

plačilo davčne obveznostiZavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, tj. imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice. Pri nakupu (in tudi v primeru obdaritve) nepremičnine se v primeru spremembe zavezanca za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča o tem obvesti pristojno občino, kjer nepremičnina leži.

  • davek od premoženja

Napoved davka od premoženja vložijo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ali prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.

Pridite na koristen seminar o gospodarski zakonodaji in delu inšpekcijskih služb!

  • dohodnina od dobička iz kapitala

Dohodek iz zaposlitve; dohodek iz dejavnosti, pri katerem se dohodek ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov; dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in dohodek iz prenosa premoženjske pravice ter drugi dohodki se v načelu obdavčujejo tako, da se vključujejo v letno dohodninsko napoved oziroma prek letne davčne osnove, sintetično prek progresivnih stopenj (16, 27, 41 ali 50 odstotkov) in ob upoštevanju davčnih olajšav.

Preverite, do kdaj morate izvesti plačilo davčne obveznosti!

Klikni in deli

  • dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem.

  • dohodnina od obresti na denarne depozite

Davčna obravnava doseženih obresti od denarnih depozitov je odvisna od tega ali so dosežene v svojstvu fizične osebe, ki ne opravlja dejavnosti ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost.

  • davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (IFI)

Za izvedene finančne instrumente se plača davek po stopnji 40 odstotkov, če se jih proda prej kot v enem letu, oziroma po stopnji 20 odstotkov, če se počaka najmanj leto. Po letu dni se stopnja davka spreminja na enak način kot pri obdavčitvi delnic.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja