Go to Top

Regres 2016: najkasneje čez en mesec

Regres 2016 pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Tega morajo delodajalci svojim zaposlenim, ki so zaposleni prek pogodbe o zaposlitvi, izplačati najkasneje do 1. julija 2016, v nekaterih primerih pa do 1. novembra 2016.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Preden registrirate podjetje, vam damo brezplačen nasvet o tem, kakšna oblika se vam najbolj splača!

Več informacij

Regres 2016: na računih delavcev mora biti do 1. julija

Letni dopust in regres za letni dopust določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

regres 2016Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Višina regresa je zakonsko določena, in sicer mora biti najmanj v višini minimalne plače, ki za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2016 dalje znaša 790,73 evra bruto. Kolektivna pogodba lahko določa tudi višji regres.

Višino regresa za javni sektor predpisuje Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), in sicer glede na plačilni razred na zadnji dan meseca aprila 2016. 

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Pridete po brezplačen nasvet preden se lotite registracije podjetja?

Delavec je upravičen do izplačila regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni časRegres za letni dopust je vezan na pravico delavca do dopusta in ne na njegovo dejansko izrabo, zato delavcu pripada regres, čeprav ni izrabil letnega dopusta.

Čez en mesec preverite račun, čaka vas regres!

Klikni in deli

Javni sektor

Regres za letni dopust v javnem sektorju je odvisen od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec. Upošteva se stanje na zadnji dan aprila. Uslužbenci, ki so uvrščeni do vključno 30. plačilnega razreda, bodo dobili izplačilo regresa v znesku 790,73 evra, uslužbenci od 51. plačilnega razreda pa bodo dobili izplačani regres v višini 350 evrov bruto. Od dela regresa, ki presega 70 odstotkov povprečne plače za predpretekli mesec, se plačujejo prispevki.

V povezavi z regresom vas morda zanima še:

Pri pripravi ustreznih pogodb o zaposlitvi za vaše delavce, vam lahko pomagajo tudi naši svetovalci – dosegljivi so na telefonski številki 01 600 15 30 ali na email naslova data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja