Go to Top

P1 plus 2021

P1 plus 2021 - Data d.o.o. Podjetniške novice Podjetniške novice

P1 plus 2021 je nov razpis, ki ga je objavil Sklad, z namenom oblikovanja garancij za zavarovanja kreditov za mikro, mala in srednja podjetja. S tem P1 plus 2021 kreditom naj bi podjetja zagotavljala likvidnost. Prvi korak pa se za podjetja začne pri komercialni banki.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

P1 plus razpis pri nas že dobro uveljavljen

Razpis P1 plus za zagotavljanje likvidnosti je pri nas že dobro uveljavljen in ga Slovenski podjetniški sklad izvaja že več let.

V letu 2021 je denarja za ta razpis 103,07 milijonov evrov in kot tak je namenjen garancijam s subvencijo obrestne mere. Sredstva naj bi zadostovala za približno 650 projektov. Garancije v okviru razpisa P1 plus 2021 so dostopne tako s.p.-jem, d.o.o.-jem, zadrugam in zavodom, ter so.p. (po zakonu o socialnem podjetništvu).

Izračunajte si plačo!

Kaj se pri razpisu P1 plus šteje za upravičeno investicijo?

Med upravičene investicije se štejejo tako materialne (nakup strojev, opreme, zemljišč …) kot ne-materialne investicije (patentov, licenc …) ter obratna sredstva (materiala, trgovskega blaga, izdatki za plače ipd.). Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Postopek odobritve sredstev iz razpisa P1 plus 2021 se začne na banki!

Na prvi stopnji mora podjetje stopiti do poslovne banke. Podjetje pri banki zaprosi za ugodni kredit, ki bo zavarovan z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada. Pri tem koraku podjetje pridobi pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji.

Za vas spremljamo aktualno dogajanje in novosti s področja podjetništva - ostanite na tekočem:

Prijavite se na e-novice

P1 plus 2021 z posebej nizko obrestno mero

V drugi stopnji skupaj s pozitivnim bančnim sklepom pridobi od Slovenskega podjetniškega sklada 60 % ali 80 % garancijo za zavarovanje bančnega kredita z znižano obrestno mero.

Doba financiranja kredita naj bi bila med 1,5 do 5 let za obratna sredstva  in od 1,5 do 10 let za investicije. Shemo pa naj bi odlikovala posebna nižja obrestna mera s 6 mesečnim EURIBOR-jem –od +0,50 % do 1 % obrestno mero. Ta pa naj bi bila prilagojena stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina, za kritje škode COVID-19) .

Pravni nasvet

Kako visok je lahko kredit, da še sodi v shemo za P1 plus državne garancije?

Višina kredita je odvisna od namena in velikosti podjetja:

 • do 200.000 evrov za obratna sredstva za srednje velika podjetja
 • do 100.000 evrov za obratna sredstva v primeru mikro in malih podjetij.
 • do 1.250.000 evrov za večje investicije

Pogoji za podjetje, ki želi vstopiti v shemo razpisa P1 plus:

 • ob oddaji vloge mora imeti podjetje vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih
 • letni promet ne sme presegati 50 milijonov evrov
 • bilančna vsota ne sme presegati 43 milijonov evrov
 • ne sme iti za t.i. »podjetje v težavah«
 • podjetje ne sme prejemati ali biti v postopku prejemanja državnih pomoči
 • ne sme opravljati dejavnosti, ki so izključujoče (kmetijstvo, pridobivanje premoga, poslovanje z nepremičninami, prirejanje iger na srečo ipd.)
 • izkazovana mora biti zaprta finančna konstrukcija
 • predmet investicije mora ostati na ozemlju RS in v podjetju za vsaj 2 leti po investiciji za isti namen
 • upošteva se pravilo »de minimis«

DATA d.o.o.SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja