Go to Top

Otroški dodatki za tuje delavce

Otroški dodatki za tuje delavce morajo biti enaki kot za domače delavce

Otroški dodatki za tuje delavce morajo torej biti enaki kot za njihove sodelavce. To je potrdila evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen. Otroci tujcev, ki delajo v Evropski uniji, imajo torej pravico do enakih otroških dodatkov kot to velja za domačine. Otroški dodatki za tuje delavce so torej enaki. To velja tudi za obmejne delavce – kakšne pravice pa jim pripadajo v Sloveniji?

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Otroški dodatki za tuje delavce niso edini vidik zaposlitve v tujini. Ta ima tudi slabe plati. Predlagamo, da z nami na brezplačnem izobraževanju pretehtate tudi prednosti in slabosti samozaposlitve. Od tam je samo še korak do ustanovitve vašega podjetja, ki ga lahko brezplačno in enostavno registrirate na VEM točki Data.

Zavarovani ste v državi, kjer delate

Obmejni delavci prispevke v sistem socialne varnosti plačujejo v državi EU, kjer delajo. Tam so torej zavarovani. Pravico do zdravstvenih storitev pa lahko uveljavljajo na obeh straneh meje, torej tudi v domovini (državi, kjer živijo). Bodite pa pozorni, če potrebujte bolniški dopust za nego otroka. Pri zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi zaposlitve preverite, ali ste upravičeni do nadomestila. Upravičenost do tega je redka v primerih, ko je vaš otrok zavarovan po partnerju v državi, kjer prebivate.

Če ste kot obmejni delavec izgubili delo in zaposlitev v tujini ni več vas vsakdan, morate za nadomestilo za brezposelnost zaprositi v državi, kjer prebivate. O vaši pravici do nadomestila in znesku bodo odločali po predpisih, ki veljajo v vaši domovini, pri tem pa bodo upoštevali delovno dobo v tujini.

Zapleteno? Potrebujete strokovno pomoč? Obrnite se na pravnike podjetja Data, d.o.o., ki imajo bogate izkušnje na področju delovnega prava.

Družinski prejemki: najvišji možni

otroški dodatki za tuje delavceKot obmejni delavec, ki ima zaposlitev v tujini, ste lahko upravičeni do družinskih prejemkov iz različnih držav, saj navadno družinski člani ne živijo v državi, v kateri delate. Pristojni nacionalni organi bodo pri odločanju o tem, katera država je pristojna za izplačilo prejemkov, upoštevali okoliščine obeh staršev. Večinoma velja, da bo za izplačilo družinskih prejemkov pristojna država, v kateri delate (v kateri ste vi ali vaš zakonski partner zaposleni ali samozaposleni). Obstajajo pa izjeme.

Če se denimo vsak dan vozite na delo v Avstrijo, vaš zakonski partner pa je zaposlen oziroma zavarovan v Sloveniji, se morajo organi obeh držav dogovoriti o tem, katera država je pristojna za izplačilo družinskih prejemkov, ki vam pripadajo. Če upravičenost do prejemkov v obeh državah izhaja iz zaposlitve, vam bo dodatek izplačala država, v kateri prebivajo vaši otroci. V večini primerov je to Slovenija.

Če pa je znesek prejemkov v Sloveniji nižji od prejemkov, do katerih ste upravičeni v Avstriji, vam bodo avstrijski organi izplačali razliko. Tako boste prejeli najvišji možni znesek prejemkov, do katerih ste upravičeni.

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Veliko delate v tujini, a ste zaposleni v podjetju, ki je registrirano v  Sloveniji? Če ste pogosto na službeni poti, morate posebno pozornost posvetiti pravilnemu izpolnjevanju potnih nalogov. Preberite še prispevek o razlikovanju med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino. Na službenih poteh v tujino si lahko obračunate dnevnice. Višino dnevnic boste najlažje izračunali s pomočjo našega spletnega kalkulatorja.

Informativni izračun dnevnice

Pokojnina: vsaka država posebej

Vsaka država, v kateri ste delali vsaj leto dni, vam bo pokojnino izračunala posebej. Vendar pozor: pravico do pokojnine obmejni delavci uveljavljate v državi, kjer imate stalno prebivališče (oziroma v državi, kjer ste bili nazadnje zaposleni, če v domovini niste nikoli delali). Ta država bo nato pristojna za obravnavo vašega zahtevka. Pridobila bo vse evidence o vplačanih prispevkih od vseh držav, v katerih ste delali.

Ker se upokojitvena starost po državah EU razlikuje, boste deleže pokojnine držav, kjer ste delali, prejeli šele, ko boste izpolnili predpisano starost za upokojitev, ki tam velja. Preberite, kdo se bo lahko v letu 2018 upokojil v Sloveniji.

Komentarjev (2)

  • janjja de vesci 29. Septembra 2018 - 16:22 Odgovori

    Kako pa so po novem plačilni razredi v privatnih firmah kot npr. Alpina, Poclain, Mapro.
    Ali je to podobno razpon kot v državnih ustanovah od 1-60-

    • Data, d.o.o. 1. oktobra 2018 - 11:13 Odgovori

      Spoštovani, hvala za vprašanje. Plačilni razredi v zasebnem sektorju so odvisni od podjetja, zato vam na to vprašanje ne moremo odgovoriti. Predlagamo, da se pozanimate v konkretnem podjetju. Lep pozdrav, Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja