Go to Top

Oddaja vloge za energetsko pomoč (za d.o.o. in s.p.) – ni veliko časa!

Oddaja vloge za energetsko pomoč je možna preko eDavkov!

Oddaja vloge za energetsko pomoč podjetjem, ki so upravičena do odprave škode zaradi dviga cen energentov, je upravičencem že na voljo na eDavkih. Do sredstev so upravičena tista podjetja in fizične osebe, ki jih opredeljuje Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). Če se tudi vi odločate za odprtje s.p. storite to na Dati! Pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si ter si rezervirajte termin za registracijo podjetja!

Informativni izračun plače

Oddaja vloge za energetsko pomoč gospodarstvu

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) je namenjen pomoči gospodarstvu zaradi dviga cen energentov. Pomoč se nanaša tako na pravne osebe, kot tudi na fizične in tako vključuje tako s.p.-je kot tudi npr. d.o.o. Oddaja vloge za energetsko pomoč je namenjena tudi za zavode in društva, v kolikor ti opravljajo gospodarsko dejavnost. Upravičenec ne more biti oseba, v kolikor je tej bila dodeljena pomoč iz 8. člena ZUOPDCE (finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo). Oddaja vloge za energetsko pomoč je možna le do 15.4.2022!

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

računovodsko svetovanje

Prijavite se na seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Oddaja vloge za energetsko pomoč je mogoča le do 15. aprila!

Ocena rasti stroškov energije se ugotovi na podlagi ocenjenih stroškov energije v letu 2022 in dejanskih stroškov v letu 2021. Pri tem se upošteva računovodska postavka AOP 132 (Stroški energije) v izkazu poslovnega izida pri pravnih oseb. Za fizične osebe, ki si vodijo poslovne knjige, pa konto 402 (Stroški energije).

Informativni izračun za normirance

Je oddaja vloge za energetsko pomoč sploh mogoča za normirance?

Normiranci, ki ne vodijo poslovnih knjig, dokazujejo te stroške z izvirnimi knjigovodskimi listinami (npr. računi za gorivo, električno energijo, ogrevanje ipd.).

Preberite tudi – Koliko bo znašala minimalna plača v 2022?

Komu je omogočena oddaja vloge za energetsko pomoč?

Zakon ZUOPDCE se nanaša tako na pravne osebe, kot tudi fizične osebe z dejavnostjo ali s.p. Vendar so morali ti biti registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji najpozneje do 1. decembra 2021. Pogoj je tudi da so se tem upravičencem stroški energije v letu 2022 glede na leto 2021 povišali za 40%. Oddaja vloge za energetsko pomoč je mogoča prek obrazca “NF-IzjavaEnerg” v eDavkih.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Nakazilo za upravičence bo 5. maja!

V kolikor bo oddaja vloge za energetsko pomoč upravičena, bo FURS to pomoč nakazal upravičencem v enkratnem znesku na dan 5. maja 2022.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2022

Oddaja vloge za energetsko pomoč bo vključevala oceno stroškov energije v 2022, bo pomoč treba vračati?

Če bo prejeta pomoč previsoka, ali niso bili izpolnjeni pogoji za dodelitev pomoči, je predvideno tudi vračanje prejete pomoči. V takšnem primeru mora prejemnik pomoči obvestiti FURS. To mora storiti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 ali za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2022, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2022 oziroma do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta. Znesek bo moral vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja