Go to Top

Oddaja letnega poročila in davčnega obračuna je odgovornost podjetnika

Pravočasna oddaja letnega poročila in davčnega obračuna je odgovornost vodstva družbo oziroma samostojnega podjetnika in ne računovodskega servisa ali koga tretjega. Kot direktor ali samostojni podjetnik odgovarja za vso poslovanje družbe, odgovarja tudi za pravočasno in točno oddajo letnih poročil in davčnih obračunov.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Kakšne so vaše obveznosti in odgovornosti, ko se odločite za odprtje svojega podjetja ali registracijo samostojne dejavnosti?

Več informacij

»Za predložitev letnega poročila je odgovorno poslovodstvo oziroma podjetnik,« so bili jasni na Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) v odgovoru na vprašanje, kdo mora poskrbeti za to, da je oddaja letnega poročila in davčnega obračuna pravočasna v primeru, ko vodstvo podjetja ali samostojni podjetnik računovodskemu servisu ne dostavi vse dokumentacije za pripravo letnih izkazov ali pa ko se zaplete kje drugje.

Podobno so odgovorili tudi na Finančni upravi RS (Furs): »Za (ne)predložitev davčnega obračuna je odgovoren davčni zavezanec.«

oddaja letnega poročila in davčnega obračuna

ZGD-1: Oddaja letnega poročila in davčnega obračuna odgovornost poslovodstva

Čeprav podjetnik zaupa vodenje svojega računovodstva računovodskemu servisu, za pravilnost in pravočasno oddajo vseh podatkov še vedno odgovarja vodstvo podjetja (direktor, organi vodenja in nadzora) ali samostojni podjetnik sam. To v osnovi določa že Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki v 60a. členu določa: »Člani organov vodenja in nadzora družbe morajo skupno zagotavljati, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljena in objavljena v skladu s tem zakonom, slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri tem ravnajo v skladu s pristojnostmi, skrbnostjo in odgovornostmi, kakor jih za posamezno obliko družbe določa ta zakon.«

Več o tem, kaj čaka samostojne podjetnike in podjetja, če pravočasno, torej do 31. marca, ne oddajo letnega poročila Ajpesu in davčnega obračuna Fursu, smo pisali v prispevku Zamuda pri oddaji letnega poročila: Ajpes nepopustljiv, na Fursu sprejmejo opravičila. Kazen za zamudo pri oddaji letnega poročila lahko znaša od 500 pa vse do 30.000 evrov za podjetja oziroma od 200 do 5.000 evrov za samostojno dejavnost, zamuda pri oddaji davčnega obračuna pa se lahko kaznuje z od 800 do 30.000 evri.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja