Go to Top

Od decembra v veljavi nov Pravilnik o registru nastanitvenih obratov

1. decembra 2016 je v veljavo stopil nov Pravilnik o registru nastanitvenih obratov. Ta Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) določa vzpostavitev in upravljanje registra nastanitvenih obratov. Naslednji mesec po vpisu nastanitvenega obrata v register pa morajo izvajalci nastanitvene dejavnosti (ta dejavnost sodi med gostinsko dejavnost) poročati podatke iz knjige gostov prek spletne aplikacije.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Registracija podjetja še nikoli ni bila lažja!

Več informacij

Julija sprejeta Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu in novi Zakon o prijavi prebivališča predstavljata pravno podlago za izvedbo projekta poenostavitve poročanja v zvezi z nastanitveno dejavnostjo v turizmu (e-poročanje).

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pravilnik o registru nastanitvenih obratovSpremembe Zakona o gostinstvu se nanašajo na vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo vzpostavil in upravljal Ajpes.

To pomeni, da bodo morali izvajalci nastanitvene dejavnosti nastanitvene obrate v roku, ki ga določa zakon, vpisati v register.

Z vpisom v register bodo nastanitveni obrati pridobili enotno identifikacijsko številko. S tem bodo prvič na enem mestu celovito zajeti vsi nastanitveni obrati, bistveno pa se bo povečala tudi kakovost in ažurnost podatkov o teh obratih, pišejo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Register bo javen, podatki iz registra pa brezplačno dostopni na spletni strani Ajpes, so zapisali.

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov: kaj določa?

Kot izvedbeni akt zakona bil sprejet Pravilnik o registru nastanitvenih obratov, ki pa določa vzpostavitev in upravljanje registra, podrobneje opredeljuje podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz registra, hrambo dokumentacije in podatkov o nastanitvenih obratih ter način dostopa do podatkov iz registra. Pravilnik je stopil v veljavo 1. decembra 2016.

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov določa vzpostavitev in upravljanje registra nastanitvenih obratov.

Klikni in deli

Prijava na brezplačno izobraževanje

Zakon določa, da Ajpes vzpostavi register v enem letu po uveljavitvi pravilnika, torej do 1. decembra 2017.

S tem datumom začne teči zakonsko določen trimesečni rok, v katerem morajo izvajalci nastanitvene dejavnosti predlagati vpise nastanitvenih obratov v register, še pišejo na MGRT. Naslednji mesec po vpisu nastanitvenega obrata v register začnejo izvajalci nastanitvene dejavnosti poročati podatke iz knjige gostov prek spletne aplikacije Ajpes.

Preberite tudi:

Vir: MGRT

Prijava na brezplačno izobraževanje

Komentarjev (2)

  • Miha Mihelič 7. Decembra 2016 - 9:25 Odgovori

    Dobro

  • Miha Mihelič 7. Decembra 2016 - 9:28 Odgovori

    odlično

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja