Go to Top

Obvestilo neizbranemu kandidatu in ostale pravice kandidata za zaposlitev

Obvestilo neizbranemu kandidatu bi moral prejeti vsak, ki se je na razpisano delovno mesto prijavil in ni bil izbran. Iskalci zaposlitve se pogosto soočajo s tem, da potem, ko se na določeno prosto delovno mesto prijavijo ne prejmejo niti povabila na razgovor niti obvestila o neizbiri.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Ste se že kdaj prijavili na prosto delovno mesto, pa niste prejeli nikakršne povratne informacije s strani delodajalca? Veste, da bi vsaj obvestilo neizbranemu kandidatu morali prejeti? Delodajalci, če niste vešči pravilne izvedbe postopka zaposlitve nam pišite na data@data.si in povprašajte naše pravnike po ponudbi.

Informativni izračun plače

Obvestilo neizbranemu kandidatu določa Zakon o delovnih razmerjih

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 30. členu določa dolžnost delodajalca, da pošlje obvestilo neizbranemu kandidatu:

(1)Delodajalec mora v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran.

(2)Obvestilo o neizbiri lahko delodajalec pošlje po elektronski poti na elektronski naslov kandidata, o katerem je kandidat seznanil delodajalca za namen obveščanja o neizbiri po prejšnjem odstavku.

(3)Delodajalec je dolžan neizbranemu kandidatu na njegovo zahtevo vrniti vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

750 do 2.000 EUR znaša globa, če obvestilo neizbranemu kandidatu niste posredovali!

Delodajalec se kaznuje z globo od 750 do 2.000 EUR, če neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po zaključenem postopku izbire o tem, da ni bil izbran, saj s tem krši pravice neizbranega kandidata.

ZNESEK REGRESA 2020

Kakšno naj bo obvestilo neizbranemu kandidatu?

Pravniki DATA svetujemo, da je obvestilo neizbranemu kandidatu jasno napisano, kratko in spoštljivo. Vsebuje naj:

  • kratko zahvalo za prijavo na prosto delovno mesto,
  • seznanitev, da za prosto delovno mesto ni bil izbran,
  • razlog za neizbiro in
  • vljudnostni zaključek.

Pravica do regresa in čakanje na delo

Kateri podatkov kandidati niso dolžni razkriti?

Kandidati niso dolžni razkriti naslednjih podatkov:

  • podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu,
  • o nosečnosti,
  • o načrtovanju družine,
  • drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem,
  • odloga materinstva.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja