Go to Top

Kakšne so oblike brezplačnega dela

V članku “Brezplačno delo” smo predstavili dve obliki brezplačnega dela in sicer pripravništvo ter kratkotrajno delo. Dejavnosti oziroma dela, ki se ne štejejo za delo na črno, so naštete v 7. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. To so: medsebojna sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, humanitarno, karitativno, prostovoljsko in dobrodelno delo ter osebno dopolnilno delo.

Medsebojna sosedska pomoč

Sosed lahko sosedu brezplačno pomaga pri vseh opravilih, razen če ima eden od njiju registrirano pridobitno dejavnost. Tudi pomoč med takšnima sosedoma pa je mogoča brez plačila, če delo ne spada v dejavnost, ki jo ima eden od sosedov registrirano kot pridobitno dejavnost in se delo ne opravlja na stvareh, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

woman-working-in-team-at-office

Oblike brezplačnega dela

Delo v lastni režiji

Kadar gre za opravljanje del in storitev na stvareh v osebni lasti in če ni v nasprotju z drugimi predpisi. Pri delu v lastni režiji lahko lastniku pomagajo zakonec ali zunajzakonski partner, starši, stari starši, otroci in vnuki (če ni prepovedano z drugimi zakoni).

Nujno delo

Gre za dela, ki so namenjena preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odstranjevanju posledic takih nesreč.

Humanitarno, karitativno, prostovoljsko in dobrodelno delo

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik, brez pričakovanja plačila ali materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Za prostovoljsko delo pa se ne šteje brezplačno opravljanje dela:

  • za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev materialne obveznosti ali nagrada,
  • ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist,
  • za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi,
  • če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa Zakon o prostovoljstvu, ali pa ga je ena oseba dolžna izvajati za drugo fizično ali pravno osebo na temelju zakona ali drugega predpisa ali na podlagi sodne odločbe,
  • ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih,
  • volontersko pripravništvo.

Osebno dopolnilno delo

Za osebno dopolnilno delo gre, kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače. Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik osebno sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno ustrezno strokovno mnenje Obrtne zbornice Slovenije.

Pripravili Darja Golob Koritnik, Alenka Bizilj DATA

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja