Go to Top

Novosti na REK obrazcih

Z novim letom je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK). Bistvene novosti na REK obrazcih zadevajo delavce, napotene na delo v tujino.

Poleg tega se z januarjem potrdilo A1, s katerim lahko delodajalec pošlje svojega delavca na delo v tujino, pridobiva po novem. V podjetju Data vam bodo pri oddaji vloge za potrdilo A1 pomagali naši strokovnjaki. Pokličite nas na 01 6001 530 ali nam pišite na data@data.si!

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Dodatno poročanje v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino

Ena izmed novosti na REK obrazcih je dodatno poročanje v zvezi z delavci, ki so napoteni na delo v tujino.

>>> Kaj sploh so REK obrazci in na kaj morate biti delodajalci pri njih pozorni, razlagamo na Abecedi poslovanja. Vse začetne informacije o zaposlovanju novih sodelavcev pa podjetniki lahko dobite tudi na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Polje A011 (Delavec napoten na delo v tujino) mora delodajalec označiti v primeru, ko se za prejemnika dohodka pri določitvi osnove za obračun prispevkov uporablja drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2 (osnova za prispevke je plača za enako delo v RS).

Navedeno polje se ne označi v primeru napotitve po 13. členu Uredbe 883/2004. V primeru, ko se za delavca uporablja posebna davčna osnova po 45.a členu ZDoh-2, mora delodajalec označiti polje A011a. V polje A011b mora vpisati datum prve napotitve, v polje A011c pa vpisati zaporedno številko meseca uveljavljanja posebne davčne osnove.

Mesec uveljavljanja se v primerih več izplačil plače in nadomestila plače v posameznem mesecu, ne glede na obdobje, na katerega se nanašajo, upošteva kot enomesečno obdobje.

novosti na rek obrazcih

Da bo delodajalec (v primeru zaposlitve novega delavca) lahko pravilno upošteval mesece uveljavljanje posebne davčne osnove, mu bo davčni organ po novem lahko razkril podatke o številu mesecev, za izplačila, v katerih je za posameznega delavca, ki je zaposlen pri njem, že bila uveljavljena posebna davčna osnova po 45.a člen ZDoh-2.

Delodajalec bo dobil tudi podatek o času začetka prve napotitve, za katero je bila uveljavljena posebna davčna osnova. Davčni organ lahko te podatke razkrije za obdobje 10 let od prve napotitve na čezmejno opravljanje dela.

Novosti na REK obrazcih glede službenih potovanj

Za obdobja od 1. januarja 2018 dalje se spreminja poročanje o povračilih stroškov. In sicer tako, da se ločeno vpisujejo:

  • povračila stroškov službene poti;
  • povračila stroškov delavcev, začasno napotenih na delo v tujino.

>>> Kdaj napotitev na delo v tujino in kdaj službena pot?

V polje B06 se vpiše znesek povračil stroškov prehrane v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice), izplačanih do višine, ki se ne všteva v osnovo od dohodka iz delovnega razmerja.

Informativni izračun dnevnice

Znesek povračil stroškov prevoza v zvezi s službenim potovanjem se vpiše v polje B06a, stroški prenočevanja pa v polje B06b.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Novosti na REK obrazcih glede napotitve v tujino

Stroški v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino se vpišejo v polji B06c oziroma B06č.

Stroški prehrane za napotitev na delo v tujino, ki traja neprekinjeno nad 30 in pri voznikih v mednarodnem cestnem prometu nad 90 dni, izplačanih do višine, ki se skladno s 4.b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (znesek povračila stroškov prehrane po uredbi povečan za 80 %), se vpišejo v polje B06c.

Če pa je napotitev v tujino krajša od 30 dni (oziroma pri voznikih v mednarodnem cestnem prometu do 90 dni), se nastali stroški prehrane zapišejo v polje B06č.

Znesek povračil stroškov za prevoz v kraj napotitve in iz njega po koncu dela se vpiše v polje B06d. V polje B06e pa se vpiše znesek povračil stroškov za prenočišče pri začasni napotitvi (do 90 dni).

Na Fursu, kjer (ne)oddajanje REK obrazcev skrbno nadzorujejo, opozarjajo, da se povračila stroškov službene poti, ki niso povračila stroškov prevoza, prehrane ali prenočišča ne vpisujejo.

Znesek plače in nadomestila plače, ki se v skladu s prvim odstavkom 45.a člena ZDoh-2, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpiše v polje B20.

Prehodno obdobje

Podatki v vseh zgoraj omenjenih poljih se za izplačila v mesecu januarju, februarju in marcu 2018 prvič poročajo v mesecu aprilu 2018. In sicer ločeno po mesecih (januar, februar, marec), na katerega se nanašajo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja