Go to Top

Nepremičninska licenca nujna, če želite posredovati nepremičnine

Za registracijo dejavnosti »nepremičninsko posredovanje« potrebujete licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami - nepremičninska licenca. Licenco in izkaznico za nepremičninskega posrednika izda fizičnim osebam Ministrstvo za infrastrukturo ter vas vpiše v imenik nepremičninskih posrednikov.

Nepremičninska licenca - kako jo pridobiti?

Nepremičninska licenca nujna, če želite posredovati nepremičnine

Pogoji, ki jih morate izpolnjevati, da pridobite nepremičninsko licenco so:

  • vsaj  višja strokovna izobrazba,
  • opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom in
  • ne smete biti pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana.

Preberite tudi: Nimate registrirane dejavnosti? Potem opravljate delo na črno

Nepremičninski posrednik se mora usposabljati vsakih pet let

Pred izdajo licence in izkaznice nepremičninskega posrednika izkazuje posameznik status nepremičninskega posrednika s potrdilom pristojnega ministrstva. Za informacije glede gradiva, ki ga obsega strokovni izpit in cenikov preverjanja je najbolje da se obrnete na Gospodarsko zbornico Slovenije, saj je ponudnikov za preverjanje veliko.

Nepremičninski posrednik se je dolžan tudi dopolnilno usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

Zavarovana odgovornost je obvezna

Ne plačujte registracije podjetja! Na VEM točki je postopek registracije podjetja brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Potrebno je tudi imeti zavarovano odgovornost v skladu z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju – ZNPosr. Zavarovano mora tudi imeti ves čas opravljanja dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije.

Zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 150.000 EUR za posamezen zavarovalni primer oziroma od 350.000 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

Preberite tudi Kaj morate vedeti, preden postanete nepremičninski posrednik.

Vse informacije, ki jih potrebujete pred registracijo dejavnosti dobite na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

DATA d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja