Go to Top

Kaj morate vedeti, preden postanete nepremičninski posrednik

Vsako rastoče ali uspešno podjetje se prej kot ne sreča z dejavnostjo poslovanja z nepremičninami, četudi je to lahko samo oddajanje lastnih prostorov.

V to področje spada zastopništvo ali posredništvo pri prodaji ali nakupu nepremičnin, dajanje nepremičnin v najem. Tudi opravljanje ostalih nepremičninskih storitev, kot so cenitve nepremičnin ali storitve depozitarjev.

Kot smo že nakazali, se storitve se lahko opravljajo za lastne ali najete nepremičnine za plačilo ali po pogodbi. Sem spada tudi gradnja stavb za svoj račun z namenom dajanja nepremičnin v najem ter upravljanje nepremičnin.

Posredništvo v prometu z nepremičninami

Kaj morate vedeti preden postanete nepremičninski posrednik

Posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

Nepremičninska posredovanja opravlja nepremičninska družba, ki ima vsaj enega nepremičninskega posrednika, vpisanega v imenik nepremičninskih posrednikov in zavarovano odgovornost za škodo, ki nastane pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami.

Nepremičninski posrednik posreduje pri prodaji, nakupu in najemu nepremičnin

Ta dejavnost vključuje opravljanje dejavnosti nepremičninskih posrednikov, torej posredovanje pri prodaji, nakupu, najemu nepremičnin za plačilo ali po pogodbi ter svetovanje in cenitve nepremičnin tudi pri prodaji, nakupu in najemu nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.

Vključuje tudi dejavnost nepremičninskih depozitarjev in nepremičninskih agencij, ne pa tudi pravne dejavnosti.

Pogodba o posredovanju z nepremičninami

Definicija pogodbe o posredovanju z nepremičninami: »S pisno pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.«

V pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki mora biti sklenjena med nepremičninsko družbo in naročiteljem, morajo biti navedeni vsaj podatki kot so:

  • ime in priimek nepremičninskega posrednika, ki bo opravljal posle posredovanja z navedbo številke licence in zaporedno številko vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov;
  • višina plačila za posredovanje; ime zavarovalnice,
  • številka police in višina zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti nepremičninske družbe in dokazilo opis stroškov posameznih poslov, ki jih zajema plačilo za posredovanje;
  • vrsta in višina morebitnih dodatno naročenih storitev in stroškov;
  • pravica do plačila za posredovanje; višina plačila za posredovanje, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja;
  • okvirno ponudbeno ceno za posamezno vrsto nepremičnine, ki je predmet posredovanja brez vštetih predpisanih davkov in plačila za posredovanje; opis nepremičnine, ki je predmet posredovanja ter nenazadnje tudi čas trajanja pogodbe.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Nepremičninska družba mora naročitelju pred sklenitvijo vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami izročiti izvod splošnih pogojev poslovanja in mu omogočiti, da se z njihovo vsebino seznani.

Preberite tudi Nepremičninska licenca nujna, če želite posredovati nepremičnine.

Razmišljate o ustanovitvi lastnega podjetja?  Vabljeni na brezplačno Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste dobili vse informacije, ki jih potrebujete za čim lažji začetek.

Prijava na izobraževanje

DATA d.o.o.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja