Go to Top

Neizplačilo regresa 2022 – kaj storiti, če ga niste prejeli?

Neizplačilo regresa 2022 preverja inšpektorat RS za delo skupaj s Furs

Neizplačilo regresa 2022 – rok za izplačilo regresa 2022 je bil 1. julij tekočega koledarskega leta. Kdaj je možno kasnejše izplačilo regresa in kaj storiti, če je dejansko šlo za neizplačilo regresa 2022? V našem podjetju imamo tudi pravne strokovnjake, ki vam lahko pomagajo pri vprašanjih glede regresa ter drugih dilemah delovnopravne zakonodaje. Pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si ter se dogovorite za termin plačljivega strokovnega svetovanja.

S.p. ali d.o.o. lahko odprete na DATA točki!

Neizplačilo regresa 2022 – najprej je treba preveriti, ali lahko delodajalec prestavi izplačilo!

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da mora delodajalec delavcu regres izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. A izjemoma je možno izplačilo tudi pozneje. Skrajni rok za izplačilo regresa je 1. november. To je sicer možno le, če ima podjetje likvidnostne težave in mu to dopušča kolektivna pogodba. Če nista izpolnjena oba pogoja, neizplačilo regresa 2022 ni upravičeno in bi moral biti regres 2022 izplačan v roku do 1.7.2022. Kljub temu, da zakon sicer tega ne predpisuje, pa naši pravni svetovalci svetujejo, da v primeru, da bo delodajalec zaradi likvidnostnih težav regres izplačal do 1. novembra, delavce o zamudi obvesti ter jim pojasni razloge za zamudo pri izplačilu.

Informativni izračun plače lahko opravite z našim kalkulatorjem!

pravno svetovanje

Preberite tudi – Dohodninska lestvica 2022 se je vendarle spremenila!

Kaj pa če neizplačilo regresa 2022 ni upravičeno?

V primeru, da neizplačilo regresa 2022 ni upravičeno (se pravi, da delodajalec regresa ne sme izplačati do 1. novembra), pa je najprej smiselno delodajalca opozoriti. Kljub temu, da to ni zakonsko obvezno, priporočamo, da se delodajalca pisno opozori, saj takšno opozorilo lahko pripomore k hitrejšemu reševanju zadeve (neizplačilo regresa 2022). Delavec neizplačilo regresa 2022 prijavi tudi inšpektoratu RS za delo. Možna je anonimna elektronska prijava kršitve. Za neizplačilo regresa 2022 ali zamudo pri izplačilu je predvidena globa v višini od 3000 do 20000 evrov. Manjši delodajalec (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oz. posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost) se v primeru tovrstnega prekrška lahko kaznuje z globo od 1500 do 8000 evrov. Z globo od 450 do 2000 evrov pa se v prekrškovnem postopku kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe in odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti.

Ob redni zaposlitvi lahko odprete tudi popoldanski s.p.!

Neizplačilo regresa 2022 – možnost tožbe zoper delodajalca

V skrajnem primeru ima delavec možnost (če gre za neizplačilo regresa 2022) vložiti tožbo zoper delodajalca pred delovnim sodiščem. V kolikor delodajalec tudi po sodbi sodišča ne izplača regresa, se lahko poda predlog za izvršbo oz. sodno izterjavo. Če vam je delodajalec izdal plačilno listo, a regresa ni izplačal (je pa ta obračunan na plačilni listi) lahko vložite izvršbo na podlagi verodostojne listine. Torej brez tožbe na delovnem sodišču.

Bi želeli poslovati kot normiranec sp? Kaj morate vedeti?

Neizplačilo regresa 2022 bo preverjal inšpektorat!

Inšpektorat RS za delo je v sodelovanju s Finančno upravo RS (Furs) začel z nadzorom pri delodajalcih glede izplačila regresa za letni dopust 2022. Regres je moral biti izplačan najmanj v višini minimalne plače do 1.7.2022. To velja, če je delavec pri delodajalcu zaposlen celo leto. V kolikor ne gre za celoletno zaposlitev, je delavec upravičen do sorazmernega dela regresa. Regres pa pripada tudi delavcem, ki so zaposleni za krajši delovni čas. Neizplačilo regresa 2022 lahko vpliva tudi na uveljavljanje nekaterih pravic v drugih postopkih. Na primer na prepoved zaposlovanja oz. samozaposlovanja ter dela tujcev. Neizplačilo regresa 2022 pa lahko vpliva tudi na omejitev sodelovanja v postopkih javnega naročanja in omejitve pri ustanavljanju družb. Do lani novembra je bilo po podatkih Fursa 12247 delodajalcev, ki so izplačevali plače, ne pa regresa. Leta 2020 je bilo takšnih delodajalcev 13.759.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja