Go to Top

Neizkoriščen lanski dopust zaradi porodniške

Neizkoriščen lanski dopust zaradi porodniške se lahko v izjemnih primerih porabi tudi do 31. decembra.

Neizkoriščen lanski dopust zaradi porodniškeZato naj vas neizkoriščen lanski dopust zaradi porodniške ne skrbi. Velja tudi, če dopusta ne morete koristiti v naslednjih dneh oziroma do konca junija. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) sicer določa, da je potrebno neizkoriščen lanski dopust porabiti do 30. junija. A izjemoma dovoljuje koriščenje do 31. decembra. To velja, če v lanskem letu oziroma do 30. junija tekočega leta delavec ni mogel izrabiti dopusta zaradi:

  • bolezni ali poškodbe,
  • porodniškega dopusta,
  • dopusta za nego in varstvo otroka.

Natančneje pa smo primere, v katerih je možno porabiti neizkoriščen lanski dopust zaradi porodniške do 31. decembra 2018, pojasnili v prispevku Lanski letni dopust lahko porabite le še do konca junija.

Ministrstvo: vsak primer se presoja posebej

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri tem opozarjajo, da se v omenjenih primerih presoja okoliščine vsakega primera posebej. Primeri nezmožnosti izrabe letnega dopusta v predpisanem obdobju so namreč v praksi med seboj zelo različni. Če niste prepričani, do kdaj lahko koristite lanski letni dopust oziroma niste prepričani, ali vam je delodajalec pravilno odmeril letni dopust, vam priporočamo pravno svetovanje na Dati.

Ali veste, koliko dopusta vam pripada?

Kako porabiti dopust?

Delavec ga lahko porabi v več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta. Preostanek pa v dogovoru z delodajalcem lahko koristi do 30. junija naslednjega leta. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas je treba način izrabe letnega dopusta določiti v pogodbi o zaposlitvi (31. člen ZDR-1).

Sicer pa naj vsak zaposleni preveri, koliko dni dopusta mora porabiti v tekočem letu in koliko jih lahko prenese v naslednje leto. Zakon o delovnih razmerjih namreč govori le o minimalnem številu dni letnega dopusta, ki ga mora delavec izkoristiti v tekočem koledarskem letu. To je dva tedna. V kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi je lahko določeno drugače. Denimo, da v naslednje koledarsko leto delavec lahko prenese manj ali več dni dopusta, kot je določeno v ZDR-1. Tako ni v nasprotju z zakonom, če delodajalec v svojih aktih določi, da morajo vsi delavci izrabiti ves svoj letni dopust v tekočem koledarskem letu. Enako velja za določilo, da lahko v naslednje koledarsko leto prenesejo denimo le dva dneva letnega dopusta.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Potrebujete več dopusta kot ga imate? Samozaposleni si svoje obveznosti in dela proste dneve lahko razporejajo bolj svobodno. Katere so še druge prednosti samozaposlitve, izveste na brezplačnem izobraževanju Prednosti in slabosti samozaposlitve. Pri nas pa lahko ob pomoči strokovnjakov opravite tudi postopek za ustanovitev podjetja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja