Go to Top

Nedovoljeno oglaševanje pred vpisom v register

Nedovoljeno oglaševanje pred vpisom v register

Nedovoljeno oglaševanje pred vpisom v register, podjetniki  lahko svoje izdelke ali storitve oglašujejo šele po vpisu v Poslovni register Slovenije. Če boste oglaševali prej, se to šteje za nedovoljeno oglaševanje.

Podjetje je uradno registrirano šele po vpisu v Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). To pa seveda ni takoj, ko vse birokratske  postopke registracije podjetja opravite, na primer, na VEM točki DATA. Postopek priprave dokumentov za registracijo s. p. in d. o. o. na VEM točki DATA je sicer hiter, enostaven in brezplačen. Seveda velja spomniti, da d. o .o. ne morete ustanoviti brez minimalnega osnovnega kapitala. Sicer pa priporočamo, da postavite svoje podjetje na trdne temelje: izberite zanesljiv računovodski servis in izkušene podjetniške svetovalce,

nedovoljeno oglaševanjeVendar je sama dejavnost oziroma podjetje uradno registrirano šele takrat, ko se podatki o registraciji vnesejo v  register podjetij AJPES. Obvestilo o sklepu registracije  prejmete po pošti na svoj poslovni naslov. Samostojni podjetniki boste nanj čakali do tri dni, podjetniki, ki ste ustanovili d. o. o., pa do sedem dni.

Po vpisu v register Ajpes pa lahko podjetniki pričnete tudi z oglaševanjem svojih izdelkov oziroma storitev. Če oglašujete pred vpisom v register oziroma pogojev za opravljanje dejavnosti nimate, se to smatra za nedovoljeno oglaševanje.

Tudi  izdajanje ponudb podjetja in podjetniki lahko izvedejo šele po vpisu v AJPES.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Nedovoljeno oglaševanje

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)  pravi, da se za nedovoljeno oglaševanje šteje, če pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba, delodajalec ali posameznik ponuja ali oglašuje dejavnost ali delo, ki se šteje za delo na črno.

Ponudba ali oglaševanje se nanašata na naročanje, objavljanje ali posredovanje oglasov in oglasnih sporočil v časopisih, revijah, na radiu, televiziji in v drugih elektronskih medijih ali na drug način, ki je dostopen javnosti. Sem tako sodi tudi oglaševanje na družbenih omrežjih, kot je Facebook.

Za delo na črno se po tem zakonu šteje, če pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu. Pa tudi, če samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt, ki je samozaposlena oseba, opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti. Da bo tako vaše poslovanje kot tudi oglaševanje v skladu z zakonodajo, priporočamo svetovanje pravnikov podjetja Data, d.o.o.

Za nedovoljeno oglaševanje se šteje tudi:

  • Če delodajalec objavi potrebo po delavcu za delo, ki ni vezano na njegovo registrirano ali priglašeno dejavnost.
  • Če gre za oglaševanje dejavnosti ali dela s strani posameznikov, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava, preden je ta sklenjena.
  • Če naročnik oglasa ob naročilu ne poda izjave s podatki o firmi in sedežu firme ter osebnim imenom odgovorne osebe ali osebnim imenom in naslovom naročnika skupaj z izjavo, da ima dejavnost, vsebina katere se nanaša na objavo oglasa, opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma vpisano v register.
Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Globe za nedovoljeno oglaševanje

  • 1.600 do 15.600 evrov, če je to pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba ali delodajalec, ki ni posameznik, kadar naroči, objavi ali posreduje oglas ali oglasno sporočilo v časopise, revije, na radio, televizijo in v druge elektronske medije ali na drug način, ki je dostopen javnosti, ki ponuja ali oglašuje delo na črno ali objavi potrebo po delavcu, čigar delo ni vezano na registrirano ali priglašeno dejavnost.
  •  500 do 1.500 evrov globe doleti tudi odgovorno osebo kršitelja iz prejšnjega odstavka.
  • 500 do 2.500 evrov, če gre za posameznika za prekršek iz prvega odstavka ali če oglašuje delo, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava.

Imate kadrovsko ali pravno vprašanje? Izkušeni svetovalci podjetja Data na vaša vprašanja odgovarjajo tudi poleti! Rezervirajte si svoj termin na data@data.si ali nas pokličite po telefonu na 01 600 1530.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja