Go to Top

Na oddajo katerih poročil morajo biti pozorni podjetniki?

Na oddajo katerih poročil morajo biti pozorni podjetniki?V množici obveznosti, ki jih imate kot podjetnik, je tudi oddaja različnih poročil. Za vas smo vsa poročila, ki jih morate izpolnjevati tako na mesečni kot letni ravni, zbrali na enem mestu. Poročila lahko oddaja podjetnik sam ali pa njegovo računovodstvo.

Medletna poročila

 • Mesečni ali trimesečni obračuni DDV

Obračun DDVja oddajate do (najkasneje) zadnji delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Zadnji dan v mesecu je, ne glede na datum oddaje obračuna, rok za plačilo v primeru, da imate obveznost. Obračun oddajajo tisti poslovni subjekti, ki so vpisani v register zavezancev za DDV.

 • Rekapitulacijsko poročilo– kot priloga DDV-O oz. obračuna DDV.

Rekapitulacijsko poročilo oddajajo v drugem mesecu za pretekli mesec, ne glede na to ali ste mesečni ali tromesečni obveznik za poročanje DDV-O. Poročilo izpolnjujejo tisti poslovni subjekti, ki so v določenem davčnem obdobju opravili dobave blaga v drugo državo članico EU ali so bili udeleženi v tristranskih poslih pri pretoku blaga znotraj EU (dobava blaga pomeni → prodaja blaga).

 • Obrazci REK-1 in iREK

Oddajate na dan posameznega izplačila. Oddajate tisti poslovni subjekti, ki izplačujete prejemke fizičnim osebam: plače, regresi, nagrade,… zaposlenim delavcem ali izplačujete nagrade po pogodbah o poslovodenju (individualnih) ali izplačujete dohodke na podlagi pogodbe o delu.

 • Obrazci REK-2

Oddajate na dan posameznega izplačila. Oddajate tisti poslovni subjekti, ki izplačujete prejemke fizičnim osebam: najemnineavtorski honorarji, izplačila »normirancem«, poklicnim športnikom, kulturnikom, novinarjem…; izplačila obresti po posojilnih pogodbah in izplačila dividend/dobička.

 • Mesečno Intrastat

Oddajate od 01. do 15. v mesecu za pretekli mesec. Oddajate tisti poslovni subjekti, ki presežete vključitveni prag, ki znaša za odpreme blaga (prodajo) 200.000 00 € ali za prejeme blaga (nakup) 85.000 00 €.

Letna poročila

 • DURS

Pošiljanje podatkov o prejemkih fizičnih oseb-dohodnina – do 31.01. za preteklo leto

Davčni obračun-obdavčljivi dobiček – do 31.03. za preteklo leto

 • AJPES

Objava letnih računovodskih izkazov s pojasnili – do 31.03. za preteklo leto

 • ZPIZ

Prijava plačanih prispevkov in delovne dobe zaposlenih – do 30.04. za preteklo leto

Posebnosti:

 • Poročila ZRSZ

Oddajajo tisti poslovni subjekti, ki nameravajo skleniti pogodbo o delu ali pogodbo o avtorskem delu (1. poročilo) in nato tudi takrat, ko sklenete ter izplačate (2. poročilo) pogodbo o delu ali pogodbo o avtorskem delu.

 • Poročila Banki Slovenije

Poročila, ki jih podjetnik oddaja na BS, so odvisna od dejavnosti podjetja, poslovanja s tujino in morebitnemu kapitalskemu vložku nerezidentov (tujcev) v podjetje.

 • Statistični podatki AJPES

Poročila, ki jih podjetnik oddaja na AJPES, so odvisna podatkov preteklega leta v računovodskih izkazih.

Preverite tudi Koledar poročanja za marec 2015

Želite sami voditi svoje knjigovodstvo? Te veščine se lahko hitro in enostavno naučite na naši 5-urni delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Za vsa ostala vprašanja se lahko obrnete na naše računovodje, ki vam lahko pomagajo odgovoriti na vprašanja glede oddaje poročil in vseh ostalih računovodskih tem.

Pripravili: Anja Grahek in Tea Vogrič, DATA d.o.o.

Prijava na tečaj


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja