Go to Top

Prodaja deleža v doo – kako poteka?

Prodaja deleža v doo – kaj je potrebno upoštevati?

Prodaja deleža v doo je lahko dokaj zapletena tema za lastnike d.o.o.-ja. Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je sestavljen iz osnovnih vložkov vse njenih družbenikov.

Informativni izračun plače

Na podlagi osnovnih vložkov pridobi vsak družbenik dobi svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih in ki družbeniku daje določena upravljaljska in premoženjska upravičenja kot so na primer glasovanje na skupščini in udeležba v dobičku.

Želite registrirati s.p.?

Je družbeniku na voljo prodaja deleža v doo?

Družbenik lahko proda svoj celoten delež ali le njegov del, vendar je, ko je družbenikov več, potrebno upoštevati predkupno pravico.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Kaj je predkupna pravica in kako poteka prodaja deleža v doo v primeru da ta obstaja?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

V Obligacijskem zakoniku (OZ-NPB3) je zapisano:

S pogodbenim določilom o predkupni pravici se lastnik stvari (prodajalec) zavezuje, da bo predkupnega upravičenca obvestil o nameravani prodaji stvari določeni osebi ter o pogojih te prodaje ter mu ponudil, naj jo on kupi pod enakimi pogoji.

Predkupna je torej pravica družbenikov, da imajo prednost pred ostalimi kupci, kar pomeni, da lahko kupijo poslovni delež od družbenika, pod enakimi pogoji kot bi ga bil pripravljen kupiti potencialni kupec.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Ali predkupna pravica ostaja v vseh družbenih pogodbah?
Družbena pogodba lahko predkupno pravico izključi, zato je potrebno preveriti, ali predkupna pravica sploh obstaja.

V družbeni pogodbi predkupna pravica ni omenjena. Kaj to pomeni? 
Če družbena pogodba o tem nima nobenih določb, potem predkupna pravica obstaja po samem zakonu in jo je potrebno upoštevati.

računovodsko svetovanje

Kako poteka prodaja deleža v doo?

Torej, če po družbeni pogodbi predkupna pravica obstaja, mora družbenik, ki prodaja deleža v doo, druge družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in o pogojih prodaje. Predkupni upravičenec mora v 30 dneh po prejemu lastnikovega obvestila o nameravani prodaji na zanesljiv način obvestiti prodajalca o svoji odločitvi, da bo izkoristil svojo predkupno pravico.

Kako poteka prodaja deleža v d.o.o.?Kako steče prodaja deleža v doo, kadar družbenik uveljavi predkupno pravico?
Če kateri od družbenikov uveljavi predkupno pravico, je družbenik zavezan izvesti prodaja deleža v d.o.o.. Če je več družbenikov pripravljenih kupiti poslovni delež, postanejo imetniki prodanega deleža vsi ti družbeniki skupaj. Prodajna pogodba za poslovni delež mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Kaj pa, če nihče ne uveljavlja predkupne pravice? Lahko družbenik proda svoj poslovni delež komurkoli?
V primeru, da družbena pogodba ne določa drugače, lahko družbenik proda svoj poslovni del komurkoli.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Prodaja deleža v doo in določila družbene pogodbe

Družbena pogodba lahko določa, da je za odsvojitev poslovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, potrebno soglasje večine ali vseh družbenikov, in določi pogoje za izdajo soglasja.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kaj se zgodi, če družbeniki ne dajo soglasja za prodaja deleža v doo?
Če  družbeniki ne dajo soglasja ali ga ne da dovolj družbenikov, prodaja poslovnega deleža tretji osebi ni dovoljena. Družbenik, ki je želel prodati delež, ima v tem primeru možnost, obdrži svoj poslovni delež in ostane v družbi ali iz družbe izstopi.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja