Go to Top

Na kaj morajo biti podjetja pozorna pri garancijah?

Na kaj morajo biti podjetja pozorna pri garancijah?Garancija je vsaka obveznost, s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Garancijski list

Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku izročiti garancijski list dajalca garancije.

Garancijski list mora vsebovati naslednje podatke:

  • firmo in sedež dajalca garancije;
  • firmo in sedež prodajalca, razen če ta ni hkrati dajalec garancije;
  • datum izročitve blaga;
  • podatke, ki identificirajo blago;
  • izjavo dajalca garancije, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku;
  • ozemeljsko območje veljavnosti garancije;
  • trajanje garancijskega roka;
  • za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, čas po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate;
  • opozorilo, da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Kdaj mora biti garancijski list napisan v slovenskem jeziku?

Garancijski list mora biti potrošniku lahko razumljiv. Kadar je izdelek namenjen prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti garancijski list sestavljen v slovenskem jeziku pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, ki je enostavno dostopen potrošniku.

Preberite tudi Garancija za potrošnike v EU.

Pripravila: Anja Grahek

Podjetniški seminarji


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja