Go to Top

Mali pivovarji in žganjekuhci, obetajo se vam polovični stroški

Zakon o trošarinah obravnava obveznost plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, med katere spadajo tudi mali pivovarji in žganjekuhci, ki sem jim obetajo polovični stroški oziroma polovične trošarine. Novi zakon predvideva še odpravo nekaterih drugih administrativnih ovir, na novo pa so urejeni tudi statusi malih proizvajalcev žganja, piva in vina. Spodaj navajamo še cene trošarin, ki veljajo za alkohol in alkoholne pijače.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Veste, kako pomembno je zdravje na delovnem mestu? Zelo! Usposabljanje je za delodajalca do vseh delavcev, tudi pogodbenih, zakonsko obvezno. Pridite na Dato in spoznajte svoje odgovornosti in zdravstvene napake, ki jih morebiti delate na delovnem mestu.

Več informacij

Mali pivovarji in žganjekuhci, polovični stroški!

  • Žganjekuharji po novem brez prijave kotlov

polovični stroški

Med nove administrativne odprave za žganjekuhce sodi opustitev obveznosti prijave kotla za proizvodnjo žganja za male proizvajalce žganja in prijave v evidenco trošarinskih zavezancev ter opustitev obveznosti pečatenja in odpečatenja kotlov.

Novost pri žganih pijačah je tudi opustitev plačila trošarine oziroma olajšava za pijače, ki se pridobijo iz žganja z mešanjem, staranjem, aromatiziranjem in podobnimi postopki, če te pijače izdela mali proizvajalec iz lastno pridelanega žganja.

Status malega proizvajalca žganja bo po novem zakonu lahko pridobila oseba, ki na leto ne proizvede več kot 150 litrov žganja. Obračun bo morala predložiti vsako leto najpozneje do konca maja za preteklo poslovno leto, plačati pa bo treba trošarino v višini 50 odstotkov zneska trošarine, predpisane za etilni alkohol.

Mali pivovarji in žganjekuhci, obetajo se vam polovične trošarine!

Klikni in deli

  • Mali, butični pivovarji

Mali proizvajalec piva bo po novem za proizvedeno pivo do največ 20.000 hektolitrov letno. Za malega proizvajalca piva bodo tako veljali polovični stroški oziroma bo  mali proizvajalec plačeval 50 odstotkov nižjo trošarino od splošne. 

Za lastno rabo se šteje količina piva, ki v koledarskem letu ne preseže 200 litrov. Preseganje proizvedene količine piva (in ostalih alkoholnih pijač za lastno rabo) se prijavi davčnemu organu.

  • Status malega pridelovalca vina

Na novo je urejen tudi status malega pridelovalca vina. Ta ni več vezan na opravljanje dejavnosti, omejitev statusa malega pridelovalca vina je velikost vinograda (do pet hektarjev) in proizvedena količina vina (do 40.000 litrov).

Lastno rabo vina lahko uveljavlja le fizična oseba skupaj s člani gospodinjstva oziroma kmetijskega gospodarstva, ki ima v lasti največ 0,1 hektara vinograda in ki vino, do največ 80 litrov, proizvede iz lastnega grozdja.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Imate hobi ali idejo? To lahko preraste v posel. Preverite, kako, na Datinem brezplačnem svetovanju.

Več informacij

Manj administrativnih ovir

Vlada je v novem zakonu predstavila, da zavezanci

  • obračunov ne bodo rabili vlagati vsak mesec, ampak le v obdobju, v katerem so nastale obveznosti za obračun trošarine;
  • zahtevek vložka za vračilo trošarine opravijo elektronsko.

Manj administrativnih ovir bo tudi na področju tobačnih izdelkov in energentov v Sloveniji. Tako se prvim več ne obeta obveznost vložitve obračuna za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajnih cen ali trošarine za cigarete (in drobno rezani tobak) za zneske do deset evrov, glede gibanja energentov v Sloveniji pa se bo uvedel nov sistem poenostavljenega nadzora oziroma odprava nadzora za energente, ki se po namenu ne uporabljajo za pogon ali ogrevanje (npr. transformatorska olja, olja za elektroerozijo, tekoči vosek za sveče, beli špirit, ksileni, olja in tekočine za hidravlične namene, olja za honanje).

Splošne trošarine za alkohol in alkoholne pijače:

  • za pivo 12,10 evra za 1 vol. odstotka na en hektoliter,
  • za vmesne pijače 132 evrov za 1 vol. odstotka na en hektoliter,
  • za etilni alkohol 1.320 evrov za 100 vol. odstotka na en hektoliter,
  • za mirno in peneče vino ter fermentirane pijače znaša trošarina 0,00 evra.

Novi zakon, ki ga bo vlada Državnemu zboru poslala v rednem postopku, naj bi začel veljati z julijem 2017.

Vir: Zakon o trošarinah – predlog za obravnavo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja