Go to Top

Letno poročilo 2015 za društva in prostovoljske organizacije

Društva in prostovoljske organizacije imajo čas do 31. marca 2016, da letno poročilo 2015 predložijo Agenciji za javnopravne storitve in evidence (Ajpes).

izobraževanje

Niste prepričani, kako lahko vodite knjigovodstvo? Na seminarju vam svetujemo in pomagamo, kako si lahko pri poslovanju olajšate delo in vodite knjigovodstvo sami, hitro in učinkovito ter brez dodatnih stroškov. Pridružite se nam na delavnici!

Več informacij

Roki za oddajo letnega poročila se razlikujejo

Po Zakonu o društvih se roki preložitve letnega poročila razlikujejo glede na to, ali gre za:

  • društva, nezavezana k reviziji računovodskih izkazov, za javno objavo in za državno statistiko, ki letno poročilo 2015 predložijo do 31. marca 2016,
  • društva, zavezana k reviziji računovodskih izkazov oziroma društva, pri katerih so prihodki in odhodki v preteklem poslovnem letu presegli en milijon evrov, ki letno poročilo 2015 za državno statistiko predložijo do 31. marca 2016, revidirana letna poročila pa do 31. avgusta 2016.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Letno poročilo 2015 obvezno tudi za društva, ki niso poslovala

Na Ajpesu pravijo, da morajo društva letno poročilo 2015 v vsakem primeru predložiti, ne glede na to, ali je društvo lani poslovalo ali ne.

To velja tudi v primeru, da v letu 2015 niste poslovali in hkrati ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu. Kako lahko društva izdajajo račune, si lahko preberete v prispevku Izdajanje računov po novem v društvih.

Ali ste vedeli? Letno poročilo 2015 je obvezno tudi za društva, ki v letu 2015 niso poslovala!

Klikni in deli

Društva, nezavezana k reviziji računovodskih izkazov, lahko letno poročilo 2015 predložijo za oba namena oziroma za javno objavo in državno statistiko hkrati. V tem primeru morajo Ajpesu predložiti tudi podpisano Izjavo o uporabi podatkov, ki je sestavni del obrazcev.

letno poročilo 2015

Ali potrebujete pomoč pri vnosu podatkov?

Podobno kot velja za samostojne podjetnike in gospodarske družbe ter zadruge, morajo tudi društva letno poročilo 2015 predložiti izključno prek spletnega portala. Podatke lahko zastopniki vnesejo neposredno v spletno aplikacijo ali pa jih uvozijo kot XML datoteko. V tem primeru tovrstno datoteko oblikujejo iz Exel preglednice, ki je objavljena na spletnem portalu.

Na Ajpesu pojasnjujejo, da bodo društvom, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za oddajo podatkov, pri vnosu podatkov v informacijski sistem Ajpes pomagali tudi njihovi uslužbenci.

Kot pravijo na Ajpesu, letno poročilo 2015 društva vsebuje naslednje podatke:

  • bilanco stanja,
  • izkaz poslovnega izida,
  • pojasnila izkazom in poročilo o poslovanju društva.

Kako lahko društva predložijo letno poročilo 2015, si podrobneje preberite tukaj.

Predložitev poročila s KDP

Po podatkih Ajpesa lahko predložitev letnega poročila društva potrdijo na dva načina, in sicer:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali
  • z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za Ajpes, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga pristojni izpostavi Ajpes posredujete osebno ali po pošti s povratnico.

Kako predložijo letno poročilo 2015 prostovoljne organizacije?

Prostovoljske organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljnih organizacij na dan 31. decembra 2015, morajo v skladu z Zakonom o prostovoljstvu predložiti Poročilo o prostovoljstvu za leto 2015.

V primeru, da gre za nepridobitne organizacije, ki so pravne osebe zasebnega prava (politične stranke, sindikati, ustanove, sindikati in zasebni zavodi), morajo letno poročilo oddati do zadnjega dne v februarju, v letu 2016 torej do 29. februarja 2016!

Hkrati z oddajo letnega poročila morajo prostovoljske organizacije za namen državne statistike predložiti tudi Poročilo o prostovoljstvu za leto 2015. Poročilo o prostovoljstvu je potrebno oddati do 31. marca 2016.

Kako lahko potrdite poročilo o prostovoljstvu?

Obrazec Poročilo o prostovoljstvu je določen s Pravilnikom o področjih prostovoljskega dela in vpisniku. Prostovoljske organizacije obrazec predložite prek spletnega portala Ajpes istočasno s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike. Te podatke predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Imate podjetniško idejo? Ali idealen hobi, s katerim bi lahko vsak mesec zaslužili mesečno plačo? Pridružite se nam na seminarju in povedali vam bomo, kako lahko na enostaven način zaslužite s hobijem ali idejo.

Več informacij

Poročilo o prostovoljstvu lahko prostovoljske agencije potrdijo le s:

  • kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP),
  • zakonitim zastopnikom,
  • osebami, ki je s strani zakonitega zastopnika pooblaščena za oddajo letnih poročil.

Podobna pravila za društva in prostovoljske organizacije

Podobno kot za društva, tudi za prostovoljske organizacije velja, da lahko letno poročilo elektronsko podpiše zakoniti zastopnik, ki ima veljavno KDP evidentirano v Evidenci digitalnih potrdil. Poročilo lahko podpiše tudi pooblaščena oseba zakonitega zastopnika, ki ima veljavno KDP evidentirano v sistemu Pooblastil Ajpes.

V primeru, da imate veljavno KDP, a niste zakoniti zastopnik in nimate pooblastila za oddajo letnega poročila na Ajpes, boste morali za elektronski podpis letnega poročila pripraviti pooblastila v sistemu Pooblastil. Podrobnejša navodila so dostopna tukaj.

Ajpes bo v skladu z zakonom predvidoma 4. aprila 2016 letno poročilo, predloženo za javno objavo, brezplačno objavil na svojem portalu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja