Go to Top

Uveljavljanje dejanskih stroškov sedaj pred informativnim izračunom dohodnine

Zavezanci za plačilo dohodnine, ki delajo preko avtorske ali podjemne pogodbe ali študentskega servisa se bodo lahko po novem odločili za uveljavljanje dejanskih stroškov še preden bodo prejeli informativni izračun dohodnine.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Ne veste, katere oblike dela obstajajo? Na seminarju vas seznanimo z vsemi obstoječimi oblikami dela in njihovimi obdavčitvami ter vam svetujemo, katera oblika dela je najboljša za dejavnost, ki jo želite opravljati.

Več informacij

Na Finančni upravi RS bodo zavezanci za plačilo dohodnine lahko po novem najkasneje do 5. februarja 2016 za preteklo leto predložili pisni zahtevek s podatki, ki jih davčni organ potrebuje za pravilno upoštevanje dejanskih stroškov.

Uveljavljati je mogoče stroške prevoza na delo, nočitve na službene potovanju in stroške prevoza na službenem potovanju, vendar le s predložitvijo dokazil. Če za to uporabljate avtomobil, boste ob prevoženih kilometrih potrebovali še izjavo delodajalca o številu delovnih dni in ur.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Uveljavljanje dejanskih stroškov na podlagi del po civilnopravnih pogodbah

Ta sprememba zadeva vse zavezance, ki prejemajo dohodek iz drugega pogodbenega razmerja oziroma opravljajo delo po civilnopravnih pogodbah ali preko študentskega servisa.

Spremenil se je namreč  Zakonu  davčnem postopku (ZDavP-2I), po katerem je do spremembe veljalo, da lahko davčni zavezanec rezident dejanske stroške, ki so mu nastali pri doseganju dohodkov iz drugih pogodbenih razmerij ali preko študentskega servisa, uveljavlja le v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Ta člen zakona še vedno velja v primeru, da zavezanec zamudi rok za predložitev vloge za uveljavljanje dejanskih stroških. Avtomatično pa se vsem naštetim pri obračunu dohodnine upoštevajo 10 odstotni normirani stroški.

Uveljavljanje dejanskih stroškov do 5. februarja

uveljavljanje dejanskih stroškovZa dohodninske zavezance pa je z novim letom pričela veljati sprememba zakona, ki določa, da lahko zavezanci za davek dejanske stroške uveljavljajo že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine. Za uveljavljanje dejanskih stroškov imajo davčni zavezanci čas le do 5. februarja 2016, da davčnemu organu predložijo podatke in pisni zahtevek.

Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) se kot dohodek iz zaposlitve upošteva tudi dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Kot izplačan dohodek se upošteva vsak dohodek, ki jih je fizična oseba prejela, ne glede na njegovo obliko. Vsi dohodki se v skladu z zakonom vštevajo v davčno osnovo za obračun dohodnine in prispevkov.

Dohodnina pa se po 44. členu ZDoh-2 ne obračunava od stroškov, povezanih z delom npr. stroški prevoza na delo in iz dela, stroški prehrane med delom,  povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, kilometrina).

Praktičen primer:

Tine je študent, ki opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe v podjetju Poroka in zakon d. o. o. Delodajalec ga je poslal na tako imenovano službeno pot v London, kjer je potekal poročni sejem. Ker Tine ni oseba v rednem delovnem razmerju, mu je delodajalec stroške nočitev in letalske karte izplačal s podjemno pogodbo skupaj s honorarjem.

Če Tine ne bo uveljavljal dejanskih stroškov, ki jih je imel s t. i. službeno potjo, se mu bodo pri plačilu dohodnine iz drugega pogodbenega razmerja upoštevali le 10 odstotni normirani stroški, od vsega preostalega nadomestila za plačilo letalske karte in drugih stroškov, pa bo moral poravnati dohodnino. Temu se lahko izogne tako, da pri davčnem organu uveljavlja dejanske stroške in si s tem zniža svojo letno davčno osnovo.

izobraževanje

Potni nalogi

Potni nalog je računovodska listina, s katero lahko zavezanci dokazujete službena potovanja. Kaj vse morate vključiti v potni nalog in kako ga pravilno izpolniti, vam svetujemo in pomagamo na seminarju. Pridružite se nam!

Več informacij

Do sedaj bi moral Tine dejanske stroške uveljavljati šele v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Na podlagi spremembe zakona pa lahko Tine po novem uveljavlja dejanske stroške že prej, in sicer že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine. To pomeni, da Tinetu ne bo potrebno čakati na prejem informativnega izračuna dohodnine in šele nato sestavljati ugovora, s katerim bi lahko pridobil povrnjene stroške, temveč se bo lahko odločil za uveljavljanje dejanskih stroškov pri sestavi informativnega izračuna.

Napoved za odmero akontacije dohodnine do 15. dne v mesecu

S spremembo ZDavP-2I so na Ministrstvu za finance določili tudi enotne roke za vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in dohodke iz drugih delovnih pogodbenih razmerij ter pokojnin, če dohodka ne izplača plačnik davka.

Napoved za odmero akontacije dohodnine mora davčni zavezanec po novem vložiti do 15. dne  v mesecu za pretekli mesec. Izjeme so nerezidenti, ki morajo napoved za odmero dohodnine vložiti v petnajstih dneh od dneva izplačila dohodka.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja