Go to Top

Letni razgovor – obveznost ali priporočilo

Letni razgovor je sistematični pregled in ocena dosedanjega dela posameznega delavca, skupna ocena realizacije ciljev in nalog ter skupna ocena uspešnosti zaposlenega in vodje.

Informativni izračun plače

Želite zagotoviti ustrezno urejeno delovno mesto za zaposlenega? Ne pozabite tudi na zahtevo po ureditvi aktov, pravilnikov in evidenc!

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Ustrezno urejeno delovno mesto ne obsega izključno delovnih prostorov in fizičnih pogojev dela, zahtevana je tudi primerna pravna ureditev za zagotovitev urejenega delovnega mesta! Pod tem mislimo tudi pripravo aktov, pravilnikov in evidenc, ki sodijo v to.

Ste tudi vi kot delodajalec v dilemi kateri izmed naštetih dokumentov so za vas obvezni in kateri ne?

Za ponudbo nam pišite na data@data.si  in si zagotovite individualen pravni posvet!

Informativni izračun dohodnine

Letni razgovor kot orodje za merjenje delovne uspešnosti

Bistvo ocenjevanja delovne uspešnosti je, da dosežene rezultate primerjamo s cilji, ki bi jih zaposleni moral doseči. Na podlagi teh rezultatov se delodajalec in delavec dogovorita, kaj naj bi se v bodoče spremenilo in kako bi se lahko izboljšala delovna uspešnost in kakovost dela. Vodilo za ocenjevanje delovne uspešnosti so kriteriji in dolžnosti za posamezno delovno mesto, te so lahko določene že v aktu o sistematizaciji delovnih mest.

Informativni izračun dnevnice

Letni razgovor in njegov namen

Namen je pridobiti oceno delovne uspešnosti, znanja, veščin in sposobnosti ter izdelava načrta za prihodnje leto tako za zaposlenega kot tudi za celoten kolektiv. Letni razgovor je lahko tudi priložnost za razkritje želje delavca o povišici ali napredovanju. Glavni namen letnih razgovorov je, da vodje dobijo boljši vpogled v delo, učinkoviteje določijo vloge in zadolžitve v ekipi, odkrijejo najboljše zaposlene in sodelavce, ki bi morda lahko izboljšali svoje delo. Namen ni morebitna kritika in grajanje.

Informativni – Avtorska in podjemna pogodba

Ocenjevalni letni razgovor

Ocenjevalni letni razgovor je namenjen temu, da vodja sodelavčevo delovno uspešnost primerja s pričakovanji in določi oceno. Ocenjevalni razgovor se tako osredotoča na oceno, ki je formalna podlaga za pridobitev naziva, višjega plačnega razreda ali dela plače za uspešnost.

Pravni nasvet

Je letni razgovor zakonsko obvezen?

Zakon o javnih uslužbencih v 105. členu predvideva letni razgovor kot obvezno sestavino dela z javnimi uslužbenci in pravi, da mora »nadrejeni spremljati delo in kariero uradnikov in vsaj enkrat letno opraviti o tem letni razgovor z vsakim uradnikom«. Ta določba se sicer nanaša na javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, kar pomeni, da v drugih zavodih, podjetjih ipd. ni obvezen ali predpisan, vsekakor pa predstavlja kakovostno orodje pri delu z zaposlenimi in nadrejenemu omogoča primerno spremljanje razvoja zaposlenih.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja