Go to Top

Evidenca delovnega časa obvezna, tudi če zaposleni delajo od doma

Evidenca delovnega časa je aktualna tudi ob delu od doma

Evidenca delovnega časa povzroča preglavice marsikateremu delodajalcu, ki je svoje zaposlene napotil na delo od doma. Zaradi trenutne situacije z epidemijo se poraja veliko vprašanj o tem, kako je delo od doma zakonsko urejeno ter kakšne so pravice in obveznosti tako delavca kot tudi delodajalca. Poraja se dilema, ali se mora ustrezno voditi evidenca delovnega časa tudi v primeru, da vaš delovni proces poteka od doma? Ali so evidenco o izrabi delovnega časa dolžni voditi tudi zaposleni?

Informativni izračun plače

Evidenca delovnega časa je obvezna tudi, če je delo organizirano od doma

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delo od doma je postala naša nova realnost. V skladu s 169. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalec delavcu v izjemnih okoliščinah enostransko odredi opravljanje dela na drugi lokaciji. V tem primeru spreminjanje pogodbe o zaposlitvi ni obvezno, delodajalec pa mora izdati pisno odredbo ali sklep za delo od doma in ga vročiti delavcu na pri njemu običajen način. Šele po vročitvi odredbe lahko zaposleni dejansko prične z delom od doma.

Omenjena oblika dela ima tudi svoje pasti, saj se kaj hitro lahko zgodi, da delodajalci, ki želijo izvajati nadzor nad svojimi zaposlenimi, kršijo zakon. Med nekaterimi legalnimi oblikami nadzora sodi urejena opredelitev delovnega časa. Pisna odredba za opravljanje dela na domu, ki jo boste vročili zaposlenemu, mora vključevati natančno določeno časovno omejitev, opredelitev obsega dela, delovnega časa in še vrsto drugih določb, ki natančneje opredeljujejo izvedbo dela od doma.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Evidenca delovnega časa: kaj se šteje v delovni čas?

ZDR-1 v 142. členu določa, da v efektivni delovni čas sodi čas:

 • ko je delavec fizično prisoten na delu;
 • ko je na razpolago delodajalcu in
 • čas, ko aktivno opravlja svoje delovne obveze.

Kaj se šteje v delovni čas, si lahko natančno preberete tudi v našem članku, sicer pa se evidenca delovnega časa za posameznega zaposlenega začne beležiti z dnem, ko z delodajalcem skleneta pogodbo o zaposlitvi. Preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi.

Prehod meje v času epidemije: vam zaradi službene poti sledi karantena?

Zakaj je evidenca delovnega časa pomembna?

Delovni čas je obvezen element delovnega razmerja, zakon pa natančno opredeljuje njegove predpise. Da je evidenca delovnega časa obvezujoča, določata tako ZDR-1 kot Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV).

Skladno z zakonoma je evidenca delovnega časa nekaj, kar je delodajalec dolžan voditi. Na podlagi ZEPDSV mora slednji beležiti naslednje podatke:

 • število ur;
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa;
 • opravljene ure v času nadurnega dela;
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila;
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila;
 • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače;
 • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Pravni nasvet

Evidenca delovnega časa: jo mora voditi tudi delavec?

ZEPDSV ne določa nikakršnih posebnih izjem glede spremljanja delovnih ur v izjemnih okoliščinah. Če delavec opravlja delo na domu, mu je delodajalec dolžan omogočiti, da vodi dnevno evidenco, v katero vključi:

 • število opravljenih ur,
 • skupno število opravljenih ur s polnim in skrajšanim delovnim časom (z oznako, kdaj gre za polni delovni čas in kdaj za delovni čas, krajši od polnega) in
 • število ur, opravljenih v času nadurnega dela.

Delavec, ki opravlja delo na domu, mora voditi dnevno evidenco delovnega časa in jo posredovati delodajalcu. Lahko pa delavec in delodajalec skleneta drugačen dogovor. Zaposleni lahko vsak dan dela osem ur, delodajalcu pa sporoča le spremembe v primerih, ko opravi manj ali več kot osem ur.

Želim se prijaviti na e-novice

 

Evidenca delovnega časa z uporabo sodobnih tehnologij

Evidenca delovnega časa je tema o, kateri se je veliko govorilo že lansko leto. Takrat je Evropsko sodišče državam članicam naložilo, da obvezno vzpostavijo sisteme za evidentiranje delovnega časa. Pravilna evidenca delovnega časa naj bi dosegla spoštovanje delovno-pravnih omejitev dolžine delovnika. Poleg tega tudi spoštovala ostale zakone s področja dela in socialne varnosti.

Za evidenco delovnih ur sicer obstaja mnogo različnih načinov. Katero možnost izberete, je odvisno od številčnosti kolektiva, narave vašega delovnega procesa in drugih dejavnikov. Vedno več podjetjih se odloča za sodobne oblike beleženja delovnega časa z s pomočjo mobilnih aplikacij. Če se evidenca delovnega časa v vašem podjetju izvaja ročno, se zavedajte, da tovrsten način ne zagotavlja nujno pravilnosti podatkov v evidencah.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja