Go to Top

Odmor med delovnim časom – kako dolg je lahko odmor?

Odmor med delovnim časom določa Zakon o delovnih razmerjih. Od česa je odvisno, koliko časa lahko traja odmor med delovnim časom? Se čas odmora všteva v delovni čas?

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

Kako dolg odmor pripada, je odvisno od tega, koliko ur delate!

Delavec ima pravico do odmora med delovnim časom, če dela najmanj štiri ure na dan. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da delavcu, ki dela polni delovni čas, pripada odmor, ki traja 30 minut. Če delavec dela krajši delovni čas (najmanj štiri ure na dan), pa ima pravico do odmora med delovnim časom v sorazmerju s časom, ki ga prebije na delu. V kolikor delavec dela 4 ure na dan, mu pripada 15-minutni odmor. Če na primer delavec dela 6 ur na dan, pa mu pripada odmor v dolžini 22,5 minut. V primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa se odmor oz. dolžina odmora določi sorazmerno dolžni delovnega časa.

Imate glede delovnega prava kakšne dileme? Razjasnite jih skupaj z našimi pravnimi svetovalci! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko dogovorite na 01/600-1530 ali na data@data.si.

Ustanovite s.p. ali d.o.o. na DATA točki! Pokličite 01/600-1530!

pravno svetovanje

Veste, kakšen regres vam pripada v 2023?

Ali delavec mora izkoristiti odmor za malico?

Večina zaposlenih verjetno odmor med delovnim časom izkoristi za malico. A ni nujno, da je odmor namenjen le malici! Zaposleni se lahko sam odloči, kako bo izkoristil odmor med delovnim časom. Pomembno pa je to, da s tem ne sme ogrožati delovnega procesa.

 Normirani s.p. 2023 – kaj se je spremenilo?

Se čas odmora všteva v delovni čas?

Odmor oz. čas odmora se všteva v delovni čas. To pomeni, da delavec za odmor oz. čas odmora prejme plačilo, kot če bi delal. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa še, da se odmor med delovnim časom lahko določi po eni uri dela in najpozneje eno uro pred koncem delovnega časa. Ena izmed zakonskih ugodnosti, ki je mogoče manj poznana je tudi ta, da ima delavka, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev starosti, ter dela s polnim delovnim časom, pravico odmora za dojenje med delovnim časom. Ta traja najmanj eno uro dnevno. Za proizvodna podjetja pa načeloma velja, da se odmor oz. čas odmora zaradi organizacije dela vnaprej določi.

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

Je odmor potrebno »izkoristiti v enem kosu«?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa le, da ima delavec pravico do odmora, ki traja 30 minut (če dela polni delovni čas). Nič pa ne določa, ali gre za en odmor ali skupno trajanje odmora, ki bi se lahko izrabilo v več krajših odmorih. Zato je priporočljivo, da podjetje sprejme interne akte. V njih se lahko določi tudi, da je omogočenih več krajših odmorov tekom delovnega časa. Takšna ureditev je lahko opredeljena tudi v kolektivnih pogodbah. Takšen primer je Kolektivna pogodba trgovine. Ta dopušča možnost izrabe odmora v več delih, a en dela mora trajati najmanj 15 minut.

Ostanite na tekočem ter se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja