Go to Top

Kontrola bolniške odsotnosti z dela

Kontrola bolniške odsotnosti z dela – ali delodajalec lahko preveri ali je delavce v času bolniške odsotnosti prisoten doma oz. upošteva navodila zdravnika? Kaj lahko stori delodajalec, če sumi, da je delavec neupravičeno odsoten z dela? Ali lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi delavcu, ki ne spoštuje navodil zdravnika?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Delodajalci, imate posamezne delavce že dlje časa na bolniški? Dvomite, ali delavec res spoštuje predpisano mirovanje in počitek? Razmišljate ali je kontrola bolniške odsotnosti dopustna? Pišite našim pravnikom na data@data.si in preverite kakšne so vaše možnosti!

Informativni izračun plače

Nadomestilo za bolniško odsotnost

Veljavna zakonodaja določa, da ima delavec v času bolniške odsotnosti pravico do nadomestila. Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavec pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem z zakonom. Zakon o delovnih razmerjih določa, da delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primeru nezmožnosti delavca z dela zaradi bolezni ali poškodbe delavca do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela. V času daljše odsotnosti z dela izplača delodajalec nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja.

Pravica do regresa in čakanje na delo

Kontrola bolniške odsotnosti z dela

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delodajalec ima pravico preverjati zadržanost delavca z dela. V primeru, ko je delavec odsoten z dela več kot 30 dni, pa lahko preveri zadržanost delavca z dela tudi pooblaščenec Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

BRUTO NETO PLAČA

Kaj se šteje za zlorabo bolniškega dopusta?

Bolniški dopust zlorabi delavec, ki:

  • zapusti kraj bivanja,
  • opravlja težka fizična dela,
  • se ukvarja s pridobitno dejavnostjo ali
  • drugače krši odločbo zdravniške komisije o bolezenskem dopustu

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kontrola bolniške odsotnosti z dela z detektivom!

Delodajalec lahko, da se izvede kontrola bolniške odsotnosti z dela angažira detektiva! Delo detektiva lahko opravi le licencirani detektivi, ki ima registrirano dejavnost.

Detektiv preveri, ali se delavec v času, ko ima odobreno bolniško odsotnost, nahaja doma oziroma ali se drži navodil zdravnika za zdravljenje na domu. Če se delavec, ki je zaradi bolezni zadržan z dela, v času kontrole ne nahaja doma, mu detektiv pusti obvestilo o opravljeni kontroli. Po opravljeni kontroli detektiv pripravi posebno pisno poročilo. Pisno poročilo detektiva se šteje za dokaz, ki ga delodajalec lahko uporabi tudi v npr. pravdnem postopku kot uradni dokaz.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Kontrola bolniške odsotnosti z dela mora biti izvedena strokovno, da se lahko izsledki uporabijo kot dokazno gradivo.

Kontrola bolniške odsotnosti – ali ji lahko sledi odpoved delovnega razmerja?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se šteje kot razlog za izredno odpoved, če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

 Bolniško nadmestilo: koliko, komu in kdaj pripada?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja