Go to Top

Knjigovodstvo za društva

Enostavno knjigovodstvo za društva – v katerih primerih? Ga lahko društvo opravlja samo ali naj najame računovodski servis?

izobraževanje

Vodenja enostavnega knjigovodstva se lahko priučite tudi sami! Pridete na delavnico?

Več informacij

Dvostavno ali enostavno knjigovodstvo za društva?

Društva se ustanavljajo in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih. Splošno pravilo, ki ga določa omenjeni zakon, je, da morajo društva voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Kljub temu pa obstaja možnost za enostavno knjigovodstvo za društva. A le v primeru, če društvo izpolnjuje vsaj dva izmed spodaj naštetih pogojev:

  • da povprečno število redno zaposlenih preteklega poslovnega leta ne presega dva;
  • da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 30.000 evrov;
  • da povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne presega 50.000 evrov.

Kdaj se društvo lahko odloči za poenostavljeno knjigovodstvo, preberite tukaj.

Imate vprašanje, vezano na računovodstvo? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo.

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Prijava na izobraževanje

Poznate razliko med enostavnim in dostavnim knjigovodstvom?

Praktična delavnica »Enostavno knjigovodstvo za društva«

Praktična delavnica enostavno knjigovodstvo torej ni primerna le za samostojne podjetnike, ampak tudi za društva.

knjigovodstvo za društva

Društvo mora, podobno kot podjetniki, za poslovno leto izdelati letno poročilo. Vsebovati mora bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva.

Podjetniki in društva pa morajo tudi med letom vse, kar počnejo (izdajanje računov, prejemanje plačil, najemanje kreditov, …), zapisovati v predpisane knjige. Če tega podjetnik oziroma društvo ne zna, lahko najame računovodski servis in ga mesečno plačuje od 60 evrov naprej. Lahko pa se na naši praktični delavnici nauči enostavnega knjigovodstva in ta denar prihrani.

Na njej boste izvedeli, katere knjige morate voditi in koliko časa jih morate hraniti. Praktično vam bomo razložili, o čem in na kakšen način morate o svojem poslovanju obveščati državo. Opozorili vas bomo tudi na to, kdaj morate to storiti oziroma kakšni so določeni časovni roki.

Ne pozabite, da z vodenjem lastnega enostavnega knjigovodstva lahko prihranite pri računovodskih storitvah vsaj 780 evrov na leto!

Prijava na izobraževanje

Kdo lahko ustanovi društvo?

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička.

Ustanovijo ga lahko najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Kljub temu pa gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, ki jo gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost.

Premoženje društva je prepovedano deliti članom. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društva se porabi za uresničevanje namena in ciljev društva. Poslovno leto je enako koledarskemu.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja