Go to Top

Kmečka gospodinjstva, če ste prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka, pozor!

pavšalno ugotavljanje davčne osnove

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je že poleti prinesla nekatere spremembe za kmečka gospodinjstva, z letom 2016 pa so na Ministrstvu za finance objavili tudi napotke za kmečka gospodinjstva, ki so prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD (osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost).

Kaj spada pod OKGD?

  • pridelava kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru kmečkega gospodinjstva, kot je določena s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o evidentiranju nepremičnin, je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč ter ustrezno evidentirana v zemljiškem katastru,
  • čebelarstvo, vezano na panje, evidentirane v registru čebelnjakov.

Tista kmečka gospodinjstva, ki so se z letošnjim letom odločila za izstop iz načina ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz OKGD na podlagi knjigovodstva oziroma za vrnitev na sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi KD in pavšalne ocene dohodka na panj, so od Fursa dobila že izdane odločbe o prenehanju ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kakšne so finančne in organizacijske prednosti in slabosti samozaposlitve? Na seminarju vam razkrijemo, kako je sestavljeno vaše plačilo, kolikšen delež morate odtegniti državi in koliko ostane vam

Več informacij

Skladno z že omenjenim Zakonom o dohodnini  v letu 2016 ta kmečka gospodinjstva davčno osnovo od odhodka iz OKGD ugotavljajo na podlagi pavšalne ocene dohodka (KD in pavšalne ocene dohodka na panj) in na podlagi dejansko prejetih zneskov drugih dohodkov (kot so kmečke subvencije).

Ne glede na zapisano pa velja da morajo za leto 2015, ko so davčno osnovo od dohodkov iz OKGD ugotavljala po pravilih, kot veljajo za dogodek iz dejavnosti, najkasneje do 31. marca 2016 predložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Nekateri napotki za  gospodinjstva, ki so prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove

  • Pričakovani znesek subvencij za leto 2015 bo vključen med prihodke v obračun DohDej za leto 2015 in obdavčen z akontacijo dohodnine oziroma z dohodnino od dohodka od dejavnosti.
  • Ob dejanskem izplačilu subvencije za leto 2015 v letu 2016, ko člani kmečkega gospodinjstva za dosežene dogodke iz OKGD niso več obdavčeni z davkom od dohodka iz dejavnost, bi moral izplačevalec obračunati davčni odtegljaj, tj. predhodno akontacijo dohodnine.
  • Zavezanci za dohodnino iz OKGD lahko za vlaganja v OKGD uveljavljajo olajšavo za investiranje. Ta se prizna največ do višine davčne osnove, neizkoriščen del olajšave pa lahko zmanjšuje davčno osnovo še v naslednjih petih letih po letu vlaganja.

Preverite še najpogostejša vprašanja in odgovore glede dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Vir: Ministrstvo za finance

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja