Go to Top

Kategorizacija nastanitvenih obratov: zvezdice in jabolka

Podjetniki, ki se v okviru svoje podjetniške aktivnosti ukvarjate z gostinsko in hkrati nastanitveno dejavnostjo, morate po registraciji podjetja poskrbeti, da je kategorizacija nastanitvenih obratov urejena tako, kot mora biti.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Že poznate bistveno razliko med s. p. in d. o. o.? Registracija podjetja na VEM točki DATA tudi poleti poteka nemoteno!

Več informacij

Kategorizacija nastanitvenih obratov: kdo mora za to poskrbeti?

Obveznost kategorizacije in označitve nastanitvenih obratov z zvezdicami oziroma jabolki (za kmetije z nastanitvijo) se nanaša na naslednje skupine nastanitvenih obratov:

  • hoteli, moteli, penzioni in gostišča;
  • kampi;
  • apartmaji – počitniška stanovanja in počitniške hiše;
  • sobe;
  • kmetije z nastanitvijo in
  • marine.

Katere dokumente rabite za določeno vrste nastanitve? Vse dokumente najdete tukaj: Kategorizacijski listi za vrste obratov

Prijava na brezplačno izobraževanje

Podrobnosti kategorizacije so določene v Pravilniku o kategorizaciji nastanitvenih obratov.

Kategorizacija nastanitvenih obratovZa prenočišča, planinske koče, mladinske, počitniške, delavske in druge domove ter za mladinske hotele (IYHF) kategorizacija ni obvezna. Če izpolnjujejo pogoje za posamezno vrsto nastanitvenega obrata, ki se obvezno kategorizira, pa se lahko kategorizirajo v tej vrsti nastanitvenih obratov.

Vsi nastanitveni obrati, ki se kategorizirajo, morajo imeti na zunanji strani objekta ali v prostoru za sprejemanje gostov na vidnem mestu tablo z označbo kategorije, prav tako pa morajo biti označeni z ustrezno vrsto in kategorijo tudi v cenikih in drugih trženjskih in promocijskih komunikacijah.

Table morajo biti izdelane v skladu z Sklepom o določitvi simbolov za označevanje kategorije in obliki označevalnih tabel za posamezno vrsto kategoriziranih nastanitvenih obratov ter tehnično dokumentacijo za izdelovanje tabel, ki je dostopna na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktoratu za turizem in internacionalizacijo).

Kategorizacija nastanitvenih obratov prek spletne aplikacije

Z namenom olajšati postopek kategorizacije je na voljo tudi spletna aplikacija e-kategorizacija.

Postopek se začne z registracijo in vpisom. Če je v enem nastanitvenem obratu več različnih tipov nastanitev, je treba registracijo in celoten postopek izvesti za vsak različen tip posebej (apartma, soba ipd.)

Prijava na brezplačno izobraževanje

Aplikacija e-kategorizacija je sestavljena iz treh delov:

  • evidenčni list (kjer se vpišejo splošni podatki nastanitvenega obrata in enak tip nastanitvenih enot);
  • kategorizacijski list (kjer se označijo tisti elementi, ki jih nastanitvene enote izpolnjujejo);
  • poročilo (kjer sistem izračuna doseženo kategorijo).

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Postopek kategorizacije je uspešno zaključen, ko je poročilo shranjeno. Uspešno zaključeno kategorizacijo je treba natisniti in jo podpisano (po potrebi žigosano) shraniti v nastanitvenem obratu.

Sistem omogoča tudi poizkusno preverjanje izpolnjevanja pogojev za določeno kategorijo v obliki testne kategorizacije, ki pa ne more nadomestiti redne kategorizacije. Testno kategorizacijo je treba ustrezno izbrati v postopku registracije. Testna kategorizacija ni formalna kategorizacija, namenjena je zgolj kot pomoč pri preverjanju kakovosti za nastanitvene obrate. Za formalno kategorizacijo se je potrebno ponovno registrirati in izvesti celoten postopek.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kdo so ocenjevalci?

Pravilnik o kategorizaciji določa, da se vsi nastanitveni obrati do treh zvezdic oziroma jabolk lahko samoocenijo, nastanitvene obrate višjih kategorij pa morajo oceniti usposobljeni ocenjevalci (hotel in kamp s štirimi ali petimi zvezdicami, hotel s štirimi ali petimi zvezdicami in oceno superior, motel, penzion in gostišče s štirimi zvezdicami, apartma počitniško stanovanje in počitniška hiša s štirimi zvezdicami, soba s štirimi zvezdicami, kmetija z nastanitvijo s štirimi jabolki).

Glede na to, da Pravilnik opredeljuje postopek samoocenitve (1–3 zvezdice in jabolka) in postopek ocenitve (višje kategorije zvezdic in jabolk), je aplikacija temu prilagojena. Vstop ocenjevalcu omogoča posebno geslo, ki ga klasičen uporabnik ne potrebuje.

Kategorizacija nastanitvenih obratov: jabolka za kmetije z nastanitvijo in zvezdice za ostale.

Klikni in deli

Ocenjevalci so turistični strokovnjaki z večletnimi izkušnjami v turizmu in so ustrezno usposobljeni za ocenjevanje nastanitvenih obratov. Ocenjevalca vsak nastanitveni obrat po lastni presoji izbere iz registra ocenjevalcev in se z njim domeni za ocenitev nastanitvenega obrata.

Na voljo je posebna aplikacija, imenovana Register nastanitvenih obratov. Aplikacija predstavlja urejen javno dostopen seznam tistih nastanitvenih obratov, ki so uspešno zaključili postopek elektronske kategorizacije. Javni dostop omogoča izpis kategoriziranih nastanitvenih obratov glede na tip nastanitve, kraj, ulico, občino ipd.

Kategorizacija nastanitvenega obrata, pri katerem je obvezna ocena ocenjevalca, velja pet let.

Kategorizacija nastanitvenega obrata, pri katerem zadostuje samoocenitev, velja do spremembe kategorije.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Točka VEM kljub počitnicam deluje nemoteno – s. p. ali d. o. o. lahko tudi poleti odprete hitro, enostavno in brezplačno.

Pripravila: Bogdana Rejc

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja