Go to Top

Kako lahko vaše domače okolje postane poslovni prostor?

Razmišljate o samostojni podjetniški poti in nimate denarja za najem ali nakup poslovnega prostora ter vas zanima, kako lahko vaše domače okolje postane poslovni prostor?

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Samozaposlitev prinaša svobodo, izzive, večje dohodke, a tudi večjo negotovost, neurejen delovnik in marsikatero drugo tegobo, s katero se zaposleni ne spopadajo.

Več informacij

Vsak poslovni prostor mora praviloma imeti uporabno dovoljenje!

Za opravljanje določenih dejavnosti – predvsem na področju gostinstva, trgovine, skladiščenja, proizvodnje, izobraževanja, raznih delavnic, laboratorijev, ambulant in podobnih – morate zagotoviti ustrezen poslovni prostor.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Ob registraciji podjetja se tega pogoja ne preverja, mora pa podjetnik zagotoviti poslovni prostor in pridobiti ustrezno dovoljenje, preden začne opravljati dejavnost, za katero je predpisan ta pogoj.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Vsak objekt, v katerem je poslovni prostor, mora praviloma imeti uporabno dovoljenje, ne glede na dejavnost (velja tudi pisarniško dejavnost).  Uporabno dovoljenje izda pristojna upravna enota (Oddelek za okolje in prostor), na območju, kjer leži nepremičnina. Uporabnega dovoljenja (in gradbenega) pa ni treba pridobiti, če namenite v obstoječi zasebni hiši manj kot 50 bivalnih površin poslovnemu prostoru (eVem).

domače okolje postane poslovni prostorKaj je tiha dejavnost?

Največ podjetij na začetku registrira svoj poslovni naslov kar doma, v zasebni hiši oziroma v stanovanju. To lahko storijo vsi, ki opravljajo tiho dejavnost in hkrati dejavnost, za katero z zakonom ali drugim predpisom ni določeno, da je poslovni prostor obvezen. Tiho dejavnost opravljate, v kolikor ne motite sosedov in ne obremenjujete čezmerno skupnih prostorov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kdaj morate pridobiti soglasje solastnikov?

Če želite opravljati dejavnost v delu stanovanja večstanovanjske stavbe, lahko to storite, kadar ta dejavnost ne moti stanovalcev pri mirni rabi (njihovih) stanovanj in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe (bloka). Pridobiti morate soglasje solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh stanovanj, katerih zidovi ali stropi mejijo z vašo stanovanjsko enoto. Soglasja sosedov na odprtje podjetja bodoči podjetnik ne rabi prinesti, s sabo pa potrebuje overjeno izjavo lastnika objekta (eVem).

Kako lahko vaše domače okolje postane poslovni prostor?

Prijava na brezplačno izobraževanje

Soglasje vseh etažnih lastnikov je potrebno:

  • Za spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli,
  • za posebne omejitve rabe posameznih delov in skupnih delov ter spreminjanje rabe skupnih delov,
  • za spremembe sporazuma o določitvi solastniških deležev,
  • za vsa gradbena dela in izboljšave, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ter za uporabo stanovanja v druge namene.”

Tako določa 29. člen Stanovanjskega zakonika (SZ-1). “Etažni lastniki, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, lahko izvedejo izboljšave, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Za takšne izboljšave štejejo zlasti dela, ki niso potrebna za vzdrževanje, ampak pomenijo vgraditev novih naprav, opreme ali instalacij /…/”

Celotnega stanovanja ni mogoče uporabljati za opravljanje dejavnosti, saj je stanovanje v prvi vrsti namenjeno stanovanjski rabi in za uporabo stanovanja v druge namene, denimo v posel, je potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov stavbe.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Sprememba namembnosti objekta ali dela objekta, za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje, ne sme biti v nasprotju s prostorskim aktom, prav tako ne sme biti v nasprotju z gradbenimi predpisi, če dela v zvezi s spremembo namembnosti vplivajo na predpisane bistvene zahteve. Več podrobnosti in pogojev si lahko pogledate tudi v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B).

Primer: iz stanovanjskega želim narediti poslovni prostor – trgovino

Če želite spremeniti namembnost stanovanjskega prostora v poslovni prostor na primeru trgovina, imate naslednje obveznosti:

  • Preveriti morate, če je sprememba stanovanjskega prostora v poslovni prostor skladna z prostorskim načrtom lokalne skupnosti (v posameznih lokalnih skupnostih načrtujejo prostorske ureditve in določajo lokacije za posamezne dovoljene dejavnosti na podlagi razvojnih načrtov lokalne skupnosti. Predvsem so pozorni na ohranitev stanovanjske funkcije z vidika kakovosti bivanja kot tudi na urejenost mest).
  • Pridobiti morate soglasje vseh morebitnih etažnih lastnikov v stanovanjski zgradbi.
  • Ko si pridobite to soglasje (če ste sami lastnik, potem to ni potrebno), morate pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti prostora, ki ji priložite projektno dokumentacijo in nato si pridobite ustrezno dokazilo o vpisu spremembe v zemljiško knjigo.

Vso omenjeno dokumentacijo oddate na Upravo enoto v kraju bivanja (na oddelek za prostorsko načrtovanje), kjer vam pri postopku pomagajo z informacijami. Če je vloga popolna in ni zapletov, se približno v 3 mesecih izda gradbeno dovoljenje.

Ali poznate razliko med sedežem in poslovnim naslovom družbe?

Pripravili: Bogdana Rejc in Monika Kern, Data d. o. o.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja