Go to Top

Kako iz normiranega v redni espe?

Spraševali ste nas, kako poteka prehod iz normiranega v redni espe. Ne gre za nikakršno preoblikovanje oblike podjetja, gre za povsem enostaven postopek.

izobraževanje

Davčni obračun za normirance

Ob koncu poslovnega leta imajo obveznosti tudi samostojni podjetniki in podjetja, ki poslujejo kot t. i. normiranci!

Več informacij

Postopek spremembe vodenja poslovnih knjig (ob tem poudarjamo, da ne gre za preoblikovanje organizacije oziroma podjetja) je zelo enostaven. Uredi ga vaš računovodja ali pa sami, če svoje poslovne knjige vodite sami.

Prijava na delavnico

iz normiranega v redniNa davčnem obračunu se spremeni »oznaka« (s tem se o spremembi obvesti tudi Finančno upravo RS (Furs)) in se začne voditi poslovne knjige za to poslovno leto. V Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) tako ne pride do nobene spremembe.

Postopek ni kompliciran – če letni davčni obračun/napoved (za preteklo leto) za samostojnega podjetnika oddaja računovodja, potem to spremembo iz normiranega v redni espe prav tako naredi računovodja.

Kako iz normiranega v redni espe?

Klikni in deli

Iz normiranega v redni espe: to uredi vaš računovodja ali pa vi sami

Če pa samostojni podjetnik sam oddaja napoved/davčni obračun (za preteklo leto), potem pa mora prav tako sam označiti, kako želi poslovati v tekočem letu. Zjasniti se mora, kako bo v tekočem letu posloval in na podlagi kakšnih prihodkih bo ugotavljal davčno osnovo: na podlagi normiranih ali dejanskih prihodkov in odhodkov, kako bo vodil poslovne knjige (po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva).

Naši podjetniški svetovalci ob tem svetujejo, da mora bodoči podjetnik, ki pride na VEM točko DATA brezplačno registrirati podjetje, že prej vedeti, na kakšen način bo vodil finančni del poslovanja podjetja (o tem smo pisali tudi v prispevku Poslovanje in odgovornost podjetnika: osebno ali ne?).

Prijava na delavnico

Ali je poslovno leto enako koledarskemu letu?

S pojmom “poslovno leto” je največkrat mišljeno koledarsko leto. Ni pa temu vedno tako.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si svoj termin n 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Za (bodoče) podjetnike pa je pomembna tudi informacija, da morajo v enem sistemu poslovanja ostati do konca poslovnega leta.

Za naslednje leto poslovanja pa ob želeni spremembi lahko podjetnik Furs obvesti, da bo finančno poslovanje podjetja vodil na drug način.

Ko želite, da je poslovno leto drugačno od koledarskega

Kot določa 10. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) lahko zavezanec izbere, da bo njegovo davčno obdobje enako njegovemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega leta, pri čemer davčno obdobje ne sme presegati obdobja 12 mesecev.

O tej izbiri je potrebno obvestiti davčni organ. Izbranega davčnega obdobja nato zavezanec ne sme spreminjati najmanj tri leta.

372. člen Zakona o davčnem postopku (ZDav-P2) pa določa, da mora davčni zavezanec davčni organ obvestiti o nameravani spremembi davčnega obdobja z vlogo, ki jo mora predložiti davčnemu organu vsaj 45 dni pred dnem, s katerim se bo začelo novo davčno obdobje.

Prijava na delavnico

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja