Go to Top

Kaj morate vedeti o dejavnosti popravila električnih napeljav in naprav?

Kaj morate vedeti o dejavnosti popravila električnih napeljav in naprav? - Data d.o.o.

 

Široko in raznovrstno področje dejavnosti popravila električnih napeljav in naprav ima skupne zahteve glede izobrazbe, ki je zahtevana za opravljanje teh dejavnosti, saj je tako pri popravilih elektronskih naprav kot tudi električnih napeljav zahtevana vsaj srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri.

Iz istega razloga bomo ta razdelek še dopolnili z opisom dejavnosti za električna popravila motornih vozil in popravila njihovega elektronskega vžiga ter popravili električnih, elektronskih in optičnih naprav.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Preden se pričnete samostojno ukvarjati s katerokoli dejavnostjo, morate registrirati status samostojnega podjetnika ali odpreti podjetje. Kaj morate vedeti pred tem?

Več informacij

Poslovni subjekti, ki želijo katero od teh dejavnosti  opravljati na obrtni način, se lahko ob registraciji dejavnosti vpišejo po uradni dolžnosti tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja je možno vložiti na VEM točki, preko portala e-Vem ali pri OZS oziroma pri območni enoti OZS glede na sedež predlagatelja. Pogoj je, da je sicer ustrezno statusno organiziran – ima torej urejen status samostojnega podjetnika ali odprto podjetje –  in izpolnjuje pogoje za nosilce obrtne dejavnosti.

Dejavnost: popravila električnih napeljav in naprav po SKD

Dejavnost: POPRAVILA ELEKTRIČNIH NAPRAV (C33.140)

Pod to dejavnost v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti sodijo tako popravila kot vzdrževanja vseh električnih naprav (razen gospodinjskih), kot so elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev, naprav za distribucijo in krmiljenje, naprav za kontrolo električnih tokokrogov, relejev, naprav za rasvetljavo ipd.

Pogoj za opravljanje te dejavnosti je obrtno dovoljenje in ustrezna poklicna usposobljenost  osebe, ki je nosilec obrtne dejavnosti. Nosilec je lahko tudi oseba, ki je zaposlena in izpolnjuje pogoj ustrezne poklicne usposobljenosti. Ustrezna izobrazba je za to dejavnost  je mehatronik – operater ali elektrikar, ustrezne delovne izkušnje pa obsegajo bodisi šest zaporednih let opravljanja dejavnosti s seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja bodisi manj, če oseba dokaže, da se je ali za določeno predhodno obdobje usposabljala za to dejavnost ali pa jo je že opravljal za najmanj določeno obdobje ipd.

Dejavnost: INŠTALIRANJE ELEKTRIČNIH NAPELJAV IN NAPRAV (C43.210)

Dejavnost inštaliranja električnih napeljav in naprav zajema inštaliranja električne napeljave v stavbah in drugih objektih (električne, telekomunikacijske napeljave, napeljave za npr. računalniška omrežja, razsvetljavo, alarmne sisteme, električno razsvetljavo in signalizacijo cest), za uporabo sončnih celic, vgradnjo talnega ogrevanja in priključevanja drugih gospodinjskih aparatov.

Pogoji so poleg tistih, ki se nanašajo opravljanja teh dejavnosti na obrtni način, nanašajo tudi na samo izvedbo del. Med drugim mora biti pred začetkom del imenovan odgovorni vodja del za zahtevne objekte oziroma tudi nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne objekte. V primeru opravljanja le posameznih del, pa je nujna določitev odgovornega vodje posameznih del le za vodenje tistih del, za katera je usposobljen.

Odgovorni vodja del kot posameznik odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, skladnost z gradbenimi predpisi in s predpisi s področja zagotavljanja varnosti pri delu na gradbiščih.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

V primeru delovne nesreče lahko podjetnika neopravljeno izobraževanje iz zdravja in varstva pri delu drago stane – zdravstvena zavarovalnica mu namreč lahko izstavi račun!

Več informacij

Odgovorni vodja ima pooblastila na vseh strokovnih področjih (odgovorni vodja del za zahtevne objekte) ali le na posameznih področjih (za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne objekte):  na področju gradbeništva, strojništva, elektrotehnike in telekomunikacije, tehnologije, geotehnologije ter izvajanja izkopov in podgradnje. Pri posameznih delih v gradbeništvu mislimo na dela, ki se razdelijo na geotehnološka dela, gradbena dela, strojno instalacijska dela,tehnološka dela  in elektro inštalacijska ter telekomunikacijska dela.

popravila električnih napeljav in naprav

Odgovorni vodja del za manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte je lahko posameznik, ki ni nujno vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev. Zahtevan pa je osnovni strokovni izpit in zavarovanje odgovornosti za škodo. Med tem ko odgovorni vodja posameznih del  potrebuje bodisi osnovni strokovni izpit ali mojstrski izpit (V.) in delovne izkušnje ali delovodski izpit (V.) in delovne izkušnje.

Dejavnost: POPRAVILA ELEKTRONSKIH IN OPTIČNIH NAPRAV (C33.130)

Tu imamo v mislih popravila in vzdrževanje merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih in kontrolnih naprav in instrumentov, popravilo medicinskih sevalnih ter elektroterapevtskih naprav ali popravilo optičnih instrumentov.

Dejavnost: POPRAVILA ELEKTRIČNIH NAPRAV (C33.140)

Ta dejavnost vključuje tako popravila kot vzdrževanja.  Električne naprave, ki jih imamo v mislih so vse razen gospodinjskih, torej elektromotorji, generatorji, transformatorji, naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike, oplaščeni vodniki in razne naprave za ožičenje.

Dejavnost: ELEKTRIČNA POPRAVILA, POPRAVILA ELEKTRONSKEGA VŽIGA MOTORNIH VOZIL (G45.200)

Poleg posebnosti dejavnosti oziroma opravljanja te na obrtni način, so tukaj predpisani tudi posebni pogoji glede poslovnega prostora in tehnične opreme.  Ta dejavnost spada pod (G45.200) »Vzdrževanje in popravila motornih vozil«.

Za opravljanje te dejavnosti je potrebno imeti delavnico, urejeno v skladu z gradbeno zakonodajo in z pridobljenim gradbenim, uporabnim in okoljevarstvenim dovoljenjem. Tehnično gledano mora delavnica biti urejena tako, da varuje okolje. Upoštevati je potrebno pravila varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Zagotoviti je treba tudi ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi.

Zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti lahko obrtnik opravi prodajo določenega blaga na drobno, tako obrtnik lahko proda blago, ki ga uporablja pri opravljanju storitev le osebam, katerim je bila storitev opravljena.

DATA d.o.o

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja