Go to Top

Izračun neto plače

Zakaj izračun neto plače?

Izračun neto plače smo pripravili zato, da lahko sami ugotovite kako je sestavljena plača. To morajo vedeti tako zaposleni kot tudi delodajalci. Kaj je neto plača, kaj osnovna bruto plača, koliko znašajo prispevki, ki jih morajo plačevati delodajalci in zaposleni, ter kolikšen je končni strošek delodajalca, pojasnjujemo v nadaljevanju. Informativni izračun neto plače pa lahko enostavno opravite z našim kalkulatorjem.

Informativni izračun plače

>>> Je vaša plača nizka? Zakaj ne bi ob službi dodatno zaslužili s svojim hobijem. Koristne nasvete dobite na našem brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Kako je sestavljena plača?

Kot smo že večkrat pojasnjevali, je plača v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.

>>> Delodajalec ne more samovoljno znižati plače delavcu

izračun neto plače

Višina plače, ki pripada delavcu, se vedno določi v pogodbi o zaposlitvi, ki jo podpišeta obe stranki (delodajalec in delavec). Pri določanju višine je seveda potrebno upoštevati zakonsko določen minimum oziroma minimalno plačo. Ta v letu 2018 znaša 638 evrov neto oziroma natanko 842,79 evra bruto.

>>> Kakšna je razlika med minimalno, osnovno in izhodiščno plačo?

Osnovna bruto plača je osnovna plača, ki je dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi.

Neto plača je znesek, ki ga delavec prejme na svoj transakcijski račun brez upoštevanja povračil stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz). Znesek neto plače se dobi tako, da se od bruto plače, ki je dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi, odštejejo socialni prispevki (22,10 %), ki jih mora plačevati zaposleni, in akontacija dohodnine.

Bruto bruto plača pa predstavlja končni strošek delodajalca. Vključuje osnovno bruto plačo, h kateri se prištejejo vsi dodatki ter socialni prispevki delodajalca (16,10 %) ter povračilo stroškov v zvezi s delom (prevoz, prehrana, dodatki idr.).

Konkreten izračun neto plače

Za lažje razumevanje bruto in neto plače smo pripravili konkreten izračun neto plače. Izbrali smo si tri osnovne bruto plače, in sicer minimalno plačo (842,79 evra) , 1.600,00 evrov in povprečno plačo v Sloveniji decembra 2017 (1.723,13 evra). Pri izračunu osnove za dohodnino smo upoštevali najnižjo splošno olajšavo, ki je 275,22 evra.

Pri prvem primeru, torej pri minimalni plači, smo za obračun prispevkov upoštevali višji znesek! Minimalna osnova za obračun prispevkov za izplačila namreč od marca 2018 dalje znaša 878,55 evra.

Izračun neto plače za tri omenjene bruto zneske najdete v spodnji tabeli.

 Stopnja
PRIMER 1
PRIMER 2PRIMER 3
BRUTO PLAČA (v evrih)842,791.600,001.723,13
Osnova za obračun davkov in prispevkov878,55
1.600,001.723,13
Prispevki za PIZ15,50%136,18248,00267,09
Prispevki za zdravstvo6,36%55,88101,76109,59
Prispevki za zaposlovanje0,14%1,23
2,242,41
Prispevki za starševsko varstvo0,10%0,88
1,601,72
Socialni prispevki iz bruto plače22,10%194,16353,60380,81
Splošna olajšava543,32275,22275,22
Osnova za dohodnino105,31
971,18
1.067,10
Akontacija dohodnine16,85
188,69214,59
NETO PLAČA631,781.057,71
1.127,73
Prispevki delodajalca za PIZ8,85%77,75
141,60
152,50
Prispevki delodajalca za zdravstvo6,56%57,63
104,96
113,04
Prispevki delodajalca za zaposlovanje0,06%0,53
0,961,03
Prispevek delodajalca za poškodbe0,53%4,668,489,13
Prispevek delodajalca za starševsko varstvo0,10%
0,88
1,60
1,72
Prispevki delodajalca na plačo skupaj16,10%141,45
257,60277,42
BRUTO BRUTO PLAČA – celotni strošek delodajalca (brez povračil stroškov v zvezi z delom)984,24
1.857,602.000,55

Informativni izračun neto plače z našim kalkulatorjem

Ne pozabite, da informativni izračun neto plače zaposleni lahko enostavno opravite z uporabo našega kalkulatorja. Do njega dostopate s klikom na spodnji gumb:

Informativni izračun plače

>>> Če vas zanima ustanovitev podjetja, se oglasite na Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja