Go to Top

Iz ODD v sp

Kdaj se vam splača narediti prehod iz ODD v sp?

Iz odd v sp – imate priglašeno osebno dopolnilno delo, pa bi si iz tega želeli narediti več biznisa, želite narediti prehod iz ODD v sp?

Želite brezplačen nasvet glede poslovnega načrta?

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Kot s. p. boste z dobro izdelanim poslovnim načrtom boljši od vaše konkurence!

Več informacij

Kdaj je smiseln prehod iz ODD v sp?

iz ODD v s. p.Prehod iz ODD v sp ali d. o. o. je smiseln v primeru, ko posameznik predvidi, da bo presegel prihodkovno mejo ODD. Njegovi prihodki v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku namreč ne smejo presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu. Trikratnik povprečne mesečne plače v letu 2016 znaša 3.135,18 evra. V primeru kršitve lahko posameznika doleti globa med 1.000 in 7.000 evri.

Prehodu iz ODD v sp oziroma družbo je smiselno tudi v primeru, če posameznik izgubi zaposlitev. Na DATI je registracija oziroma ustanovitev podjetja hitra, enostavna in brezplačna. Potrebujete le idejo, ki bi jo spremenili v poslovno dejavnost, osebno izkaznico in prihod na DATO! Če se odločate za samozaposlitev, nas lahko kadarkoli pokličete na 01 600 1530 ali nam pišete na data@data.si. Da pa boste pred samo registracijo o s. p. res dobro obveščeni, se lahko udeležite naših brezplačnih seminarjev, ki so namenjeni prav bodočim podjetnikom!

Slabosti ODD

Če imate priglašeno delo in izvajate delo iz seznama A (gospodinjska dela, inštrukcije, prevajanje …), tega ne morete opravljati za pravno osebo.

V primeru, da želite npr. opravljati gospodinjska dela za pravno osebo), tega ne morate opravljati pred ODD, temveč prek ene izmed oblik zaposlovanja, denimo kot s. p. Če izvajate delo iz seznama B (izdelovanje izdelkov umetnostne obrti …).

Prehodu iz ODD v sp lahko botruje tudi dejstvo, da si želite večji zaslužek oziroma da predvidevate, da bo vaše povpraševanje večje od ponudbe.  Če se samozaposlujete prvič, bodo vaši stroški s. p. prvo leto znašali približno 240 evrov.

V nadaljevanju pišemo o tem, do kdaj se o doseženih prihodkih osebnega dopolnilnega dela poroča. Pišemo tudi o tem, kaj se zgodi, če so ti preseženi in kdaj vam grozi izbris iz seznama.

Poročanje o doseženih prihodkih ODD

Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora finančni upravi polletno poročati o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela najpozneje do desetega dne v mesecu po preteku polletnega obdobja. To je treba storiti do 10. julija v tekočem koledarskem letu za prvo polletje tekočega koledarskega leta. Oziroma mora to izvajalec ODD narediti do 10. januarja v naslednjem koledarskem letu za drugo polletje preteklega koledarskega leta.

Če polletni prihodki iz naslova osebnega dopolnilnega dela presežejo 3.135 evrov, raje odprite s. p.!

Klikni in deli

Preseganje omejitve polletnega prihodka

Finančna uprava v primeru, da posameznik preseže omejen polletni prihodek, o tem obvesti Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), ki izda sklep o izbrisu iz seznama. To stori v roku 8 dni po oddaji poročila, iz katerega izhaja, da je bila omejitev polletnega prihodka presežena.

Izbris iz seznama

Ajpes po uradni dolžnosti izbriše osebo iz seznama posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo (v primerih kršitve iz prejšnjega odstavka). Posameznik pa lahko ODD, tako kot ga prijavi, tudi odjavi samoiniciativno oziroma na lastno željo, če tega ne želi več imeti priglašenega.

Spomnimo, ODD lahko priglasijo vse fizične osebe, dela pa ne smejo opravljati za drugo pravno osebo, za tuj pravni subjekt ali za samozaposleno osebo. Lahko pa delo opravljajo za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime.

Vrednotnico mora pridobiti naročnik pred pričetkom opravljanja dela ali jo pridobi izvajalec ODD v kolikor bo delo opravil za še neznanega naročnika (npr. v primeru prodaje ročnih izdelkov).

Vrednotnica se mora glasiti na ime izvajalca ODD, ki za naročnika (fizično osebo) opravlja dela, ki sodijo med seznam del ODD. Več v prispevku Kdo vse lahko priglasi osebno dopolnilno delo?

Če vas zanima obdavčenost izvajalcev osebnega dopolnilnega dela, vas vabimo k branju naslednjega prispevka:

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja