Go to Top

Novost v PRS: iskanje po povezanih osebah

Pri osebah, ki so v Poslovni register Slovenije (PRS) vpisane kot ustanovitelji, družbeniki, zastopniki ali člani organa nadzora v gospodarskih družbah in drugih subjektih vpisa v sodni register, je po novem omogočeno iskanje po povezanih osebah.

>>> Vas zanima ustanovitev podjetja? Veste, kako poteka vpis v Poslovni Register Slovenije? Vse informacije dobite na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Dopolnjena ureditev ponuja možnost vpogleda o udeležbi posameznika v povezanih osebah, ki uporabniku skrajša pot. Uporabniki lahko za vse osebe, ki v določenem poslovnem subjektu nastopajo v vlogi ustanovitelja, družbenika, zastopnika ali člana organa osebe, z dodatno zahtevo na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) preverijo, v kakšni vlogi in v katerem poslovnem subjektu še nastopajo.

Ajpes omogoča iskanje po povezanih osebah

Skladno z Zakonom o sodnem registru je od 14. aprila 2018 dalje pri osebah, ki so vpisane kot ustanovitelji, družbeniki, zastopniki ali člani organa nadzora v gospodarskih družbah in drugih subjektih vpisa v sodni register, omogočeno iskanje po povezanih osebah. Iskalnik se nahaja na Ajpesovi spletni strani.

Z izbiro gumba “Povezane osebe”, ki se nahaja pri podatkih o posamezni osebi, lahko pridobite seznam pravnih oseb, v katerih je ta oseba vpisana v eni izmed prej navedenih funkcij (ustanovitelj, družbenik, zastopnik, član organa nadzora).

Iskanje, v katerih poslovnih subjektih je določena oseba ustanovitelj, družbenik, zastopnik ali član organa nadzora je bilo že sedaj omogočeno. In sicer:

iskanje po povezanih osebah

  • po fizičnih osebah je bilo omogočeno iskanje na podlagi kombinacije naslednjih podatkov: ime in priimek in davčna številka ali EMŠO ali naslov,
  • pri pravni osebi pa na podlagi matične ali davčne številke ali firme.

Nova možnost pa omogoča enostavnejše iskanje teh podatkov, če poznate vsaj eno pravno osebo, v kateri je oseba vpisana.

>>> Ko registrirate s. p., morate izbrati tudi način vodenja poslovnih knjig in biti seznanjeni z načinom ugotavljanja davčne osnove. Če boste želeli imeti t. i. status normiranca, se pravočasno pozanimjate, kakšne obveznosti boste imeli > Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

>>> Furs pojasnjuje seštevanje prihodkov pri normirancih

PRS ponuja tudi informacije o odprtih računih v tujini

Poslovni register Slovenije je baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo dejavnost. Vsebuje tudi podatke o njihovih podružnicah in podružnicah tujih podjetij. Poleg tega v njem lahko preverite, ali ima poslovni subjekt odprte račune v tujini. Register vodi, upravlja in vzdržuje Ajpes.

PRS se vodi z namenom zagotavljanja varnosti pravnega prometa, za statistične, davčne in raziskovalne namene ter za zagotavljanje podatkov drugim organom z enega mesta za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Slovenski poslovni register pa je prek evropskega portala e-Pravosodje povezan tudi s tovrstnimi registri ostalih članic Evropske unije (EU).

Državljani, podjetja in nacionalni organi torej lahko iščejo tudi informacije o podjetjih iz nacionalnih poslovnih registrov. Če vas torej zanimajo podatki o kateri izmed tujih gospodarskih družb, s sedežem v EU, informacije dobite na portalu e-Pravosodje.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja