Go to Top

Inventura 2020: bo zaradi epidemije drugačna?

Inventura 2020 je lahko zaradi svetovne zdravstvene krize in izrednih razmer onemogočena ali težko izvedljiva. Je skladno z razglašeno epidemijo in ukrepi za zajezitev virusa izvedba inventure v tej situaciji sploh nujna oziroma smiselna?

Informativni izračun plače

Potrebujete pomoč pri pripravi vsega potrebnega za zaključek leta 2020? Pri podjetju DATA d.o.o. Vam lahko med drugim nudimo svetovanje naših strokovnjakov za pripravo zaključnih poročil za leto 2020. Pri nas imamo tako računovodske kot davčne strokovnjake, ki so Vam pri temu lahko v pomoč! Naše računovodske storitve lahko vključujejo tudi pripravo vseh potrebnih listin za pravno poslovanje podjetja – tudi vsega kar bi potrebovali, da bi bila inventura 2020 pravilno izvedena! Pišite nam za Vašo ponudbo na data@data.si!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Inventura 2020 je zahtevana po ZGD-1

Vsaj enkrat letna uskladitev knjigovodskega stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov z dejanskim stanjem je naložena že iz Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pomen takšnih popisov je ugotovitev popisnih razlik in vzrokov zanje.

Inventura nosi pomen prav v vplivanju na pravilnost bilančnih podatkov oziroma uskladitev stanja v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem. Zahtevana je po ZGD-1 tako za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva, zavode in druge organizacije!

Poslovanje inovativnih podjetij

Če inventura 2020 ne bo izvedena, vas lahko krepko udari po žepu!

Če se ne uskladi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom, je pravna oseba v prekršku.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Po Zakonu o računovodstvu (ZR) se v tem primeru pravna oseba kaznuje z denarno kaznijo od 417,29 evrov do 25.037,53 evrov.

Inventura 2020 bo vplivala na izdelavo računovodskih poročil, višino poslovnega izida in davčnega obračuna!

Zaradi časa trajanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 bo najverjetneje potrebno popis prilagoditi ali celo določene dele popisa izvesti v januarju 2021 – za nazaj. V takšnih primerih bodo podjetja imela izvedene le približne inventure.

Organizacija sicer lahko določi, da se določena sredstva popiše že med poslovnim letom – in takšni popisi v teh primerih lahko že obstajajo oziroma so nastali v pričakovanju drugega vala epidemije.

Informativni izračun za normirance

Inventura 2020 – bodite posebej pozorni na oslabitve – tako sredstev kot obveznosti!

Naši strokovnjaki opozarjajo, da bodite v času, ko se pripravlja inventura 2020, posebej pozorni na oslabitve sredstev in obveznosti v letu, v katerem je prišlo do zaostrenih razmer poslovanja kot posledic epidemije.

Naši strokovnjaki opozarjajo tudi na spremembe vrednosti sredstev – dolgoročnih sredstev, terjatev, zalog in obveznosti. Tu bo potrebno posebej preveriti predloge odpisov, vzroke ukrepov glede odpisa in opredelitve do njihovih vzrokov.

Odpise morajo potrditi in opredeliti člani inventurnih komisij in člani poslovodstva ali nadzornih organov.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Pozneje izvedena inventura 2020 bo pomenila podaljšanje oddaje zaključnih poročil za leto 2020!

Za navodila glede izvedbe inventure Vam predlagamo posvet pri računovodji. Računovodja naj Vam pripravi vsa potrebna navodila, postopke in obrazce. Vredno pa bo počakati do konca decembra na morebitno sprostitev omejitev in ukrepov zaradi epidemije.

Pravni nasvet

Kdaj in kako bo inventura 2020 stekla zaradi epidemije?

V javnih zavodih in socialno-varstvenih zavodih, kjer zaradi razglašene epidemije in izrednih razmer, povezanih z obvladovanjem COVID-19, inventura 2020 ne bo izvedena, bodo v bilanci stanja na dan 31. decembra 2020 izkazovali knjižno stanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja, brez uskladitve z dejanskim stanjem.

Inventura 2020 bo izvedena takoj, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale, ali najpozneje do 30. junija 2021.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja