Go to Top

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost: predstavitev pogojev za štiri dejavnosti

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, lahko prične z opravljanjem svoje dejavnosti, ko jo vpiše v register dejavnosti za fizične osebe oziroma Poslovni register Slovenije.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Vas zanima, na kakšen način bi lahko največ zaslužili? Na seminarju vas seznanimo z vsemi oblikami dela in vam svetujemo, katero delo je najbolj primerno za dejavnost, ki jo želite opravljati in vam pomagamo pri izbiri najprimernejše oblike dela za vašo situacijo.

Več informacij

A v register dejavnosti se fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ne more vpisati brez izpolnjevanja določenih pogojev.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Novinar

Ena izmed dejavnosti, ki jih lahko registrirajo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, so novinarji.

Status samostojnega novinarja lahko pridobijo z vpisom v Razvid samostojnih novinarjev, ki temelji na podlagi Zakona o medijih in Uredbe o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige. V razvid se lahko novinarji vpišejo, če:

 • imajo izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,
 • opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic,
 • ima dokazila o objavah v medijih,
 • jim ni bilo s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti.

Ali ste vedeli, da potrebujete za status samostojnega novinarja dokazila o objavah v medijih?

Klikni in deli

Statusa samostojnega novinarja in samostojnega podjetnika nista združljiva, saj gre za zakonsko nezdružljivost statusov. To pomeni, da se mora fizična oseba, ki opravlja dejavnost, pred vpisom v poslovni register odločiti, ali bo imela svojo dejavnost v register dejavnosti  vpisana kot status samostojnega novinarja ali samostojnega podjetnika.

Kako pridobite status samostojnega podjetnika si lahko preberete na naši strani o ustanovitvi s. p.

fizična oseba, ki opravlja dejavnost

Kulturnik

Status samostojnega kulturnega delavca lahko fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost, pridobi z vpisom v Razvid samozaposlenih v kulturi, ki ga ureja Ministrstvo za kulturo. V register dejavnost za razvid samozaposlenih v kulturi se lahko vpiše posameznik, ki:

 • samostojno opravlja specializiran poklic na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih uprizoritvenih, glasbenih vizualnih filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture,
 • ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

Za osebe, ki prvič po končanem študiju zaprosijo za vpis v razvid, veljajo naslednji pogoji:

 • njegovi študijski dosežki obetajo pomembno delovanje na področju kulture ali ko gre za deficitarni poklic,
 • od zaključka študija oziroma strokovnega izpita, če je ta predpisan, nista minili več kakor dve leti.

 Športni delavci in poklicni športniki

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, pridobi status samostojnega oziroma zasebnega športnega delavca ali poklicnega športnika z vpisom v Razvid poklicnih športnikov in zasebnih športnih delavcev.

Športni delavec lahko postane zasebni, če ob vpisu v razvid po Zakonu o športu upošteva naslednje pogoje:

 • ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za opravljanje te dejavnosti,
 • ima licenco za opravljanje dejavnosti v športu, če je ta predpisana,
 • mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti,
 • obvlada slovenski jezik,
 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja. Brezplačna ustanovitev s.p. ali d.o.o. na SPOT Registracije!

Več informacij

Poklicni športnik lahko postane samostojen, če ob vpisu v razvid po Zakonu o športu upošteva naslednje pogoje:

 • je dopolnil starost 15 let,
 • je aktiven športnik,
 • je član nacionalne športne zveze,
 • ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Zasebni raziskovalec

Prav tako je fizična oseba, ki opravlja dejavnost, lahko tudi zasebni raziskovalec. Status zasebnega raziskovalca lahko pridobi z vpisom v Register zasebnih raziskovalcev, ki ga ureja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Po Pravilniku o registru zasebnih raziskovalcev lahko pridobi status samostojnega oziroma zasebnega raziskovalca, če:

 • je raziskovalec z doktoratom znanosti, ki je usposobljen opravljati temeljno in aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost,
 • je strokovnjak z magisterijem ali z visoko izobrazbo, ki je usposobljen opravljati aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost,
 • je strokovnjak, ki je usposobljen opravljati razvojno oziroma inovacijsko dejavnost, ne glede na doseženo izobrazbo in imate opravljena raziskovalna in razvojna dela, podeljene patente oziroma inovacije.

Naštete dejavnosti so štiri izmed dejavnosti, ki jih lahko fizične osebe vpišejo v Poslovni register Slovenije. Mednje še spadajo odvetniki, arhitekti in drugi samozaposleni, ki nimajo registrirane dejavnosti kot samostojni podjetnik.

Po vpisu v poslovni register morajo vse podatke, ki jih za obdavčenje potrebuje Finančna uprava RS, sporočiti enemu izmed finančnih uradov. Slednje pa ne morejo storiti preko vstopnih točk VEM ali digitalnega portala e-VEM, kot to lahko storijo samostojni podjetniki.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja