Go to Top

Finančni inšpektorji: Kaj pregledujejo in kakšna pooblastila imajo?

Ena izmed temeljnih nalog Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) je opravljanje finančnega nadzora. Veste, kakšna pooblastila imajo finančni inšpektorji?

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Da bo vaše poslovanje zakonsko ustrezno, pridite po informacije na naše izobraževanje.

Več informacij

Finančni inšpekcijski nadzor je lahko celostni ali delni. V prvem primeru finančni inšpektorji pregledajo vsa področja poslovanja, v drugem le nekaj izbranih področij. Da obisk inšpektorja v vašem podjetju ne bo neprijetno presenečenje, vam v Dati nudimo kakovostno računovodsko in davčno svetovanje. Prav tako pa potrebne informacije za to, da bo vaše poslovanje zakonsko ustrezno, dobite na seminarjih Abeceda poslovanja in Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Prijava na izobraževanje

Ali se finančni inšpektorji napovejo?

Finančni inšpekcijski nadzor se načeloma vedno začne z vročitvijo sklepa o nadzoru. Finančni inšpektorji pa delo oziroma nadzor začnejo opravljati po poteku osmih dni od vročitve sklepa. Torej se lahko na njihov prihod pravočasno pripravite. Seveda pa ni nujno, da se finančni inšpektorji vedno napovejo. Brez predhodne najave vas inšpektor lahko obišče, če bi bil ogrožen namen inšpekcijskega nadzora.

Finančni inšpektorji vas bodo obiskali v delovnem času

Finančni inšpekcijski nadzor se opravlja v poslovnih prostorih zavezanca, ki opravlja dejavnost. Lahko pa tudi v poslovnih prostorih, kjer se zanj vodijo oziroma hranijo poslovne knjige in druge evidence, če se te ne vodijo oziroma hranijo pri njem, oziroma v prostorih pooblaščenca, ki ga je določil zavezanec. Finančni inšpektorji pa vas lahko obiščejo tudi v stanovanju. A le v primeru, če je vaše stanovanje tudi sedež ali poslovni prostor vašega podjetja.

Nadzor se praviloma vedno opravlja v poslovnem delovnem času. Izven delavnika pa le, če zavezanec na to pristane ali je to nujno potrebno zaradi samega namena inšpekcijskega nadzora.

Za kako dolgo nazaj vas lahko finančni inšpektorji pregledujejo?

finančni inšpektorjiPri podjetjih, ki niso velika, in pri samostojnih podjetnikih obsega nadzor največ tri predhodna obdobja (če gre za obračunsko obdobje, ki je enako koledarskemu oziroma poslovnemu letu) oziroma največ 36 mesecev.

Pri velikih gospodarskih družbah se praviloma nadzor nadaljuje od zadnjega obdobja, za katerega je bil opravljen predhodni nadzor. Seveda finančni inšpektorji lahko pregledujejo tudi druga obdobja, če obstaja sum zmanjšanja obveznosti zaradi neplačila.

Sicer pa je finančni inšpekcijski nadzor dopusten do zastaranja pravice do odmere obveznosti. Pravica do odmere davka pa zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek napovedati, obračunati, odtegniti in odmeriti.

Pri tem na FURS opozarjajo na posebnost v primeru, ko gre za nadzor nenapovedanih prihodkov. Takšen postopek je dopusten za eno ali več koledarskih let v obdobju zadnjih desetih let pred letom, v katerem je bil ta postopek uveden.

Na kaj so še posebej pozorni finančni inšpektorji, smo pisali v prispevku Finančni inšpekcijski nadzor bo usmerjen na davčne in carinske utaje.

Prijava na izobraževanje

Kakšna pooblastila imajo finančni inšpektorji?

Pooblastila, ki so zakonsko določena, finančnim inšpektorjem omogočajo, da učinkovito in uspešno opravljajo svoje naloge. Finančni inšpektorji med drugim lahko ugotavljajo identiteto osebe in status zavezanca, zahtevajo predložitev različnih podatkov in dokumentov, fotografirajo in snemajo. Poleg tega lahko zasežejo določeno dokumentacijo, vstopajo na zemljišča, v prostore in objekte, lahko tudi pregledujejo osebe in uporabljajo prisilna sredstva, kršitelja pa celo lahko zadržijo. V določenih primerih je finančnim inšpektorjem dovoljeno tudi prepovedati opravljanje dejavnosti in zapečatiti poslovne prostore, poslovne knjige in drugo podjetnikovo dokumentacijo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja