Go to Top

Evidenca trga nepremičnin – kdo jo mora voditi?

Evidenca trga nepremičnin GURS-a za pravne posle z nepremičninami

Evidenca trga nepremičnin ali ETN je zbirka, kamor se vpisujejo vsi pravni posli z nepremičninami, vključno z najemni pogodbami za stavbe in dele stavb, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

Informativni izračun plače

Evidenca trga nepremičnin – kdo je zavezan za poročanje?

Podatke o kupoprodajnih poslih morajo v sistem ETN poročati:

  • Finančna uprava RS (podatke pridobi iz napovedi za odmero davka na promet nepremičnin),
  • Prodajalci nepremičnin za vse posle, kjer je obračunan davek na dodano vrednost,
  • Stečajni upravitelji in sodišča (za vse prodaje nepremičnin v sodnih postopkih, kjer je obračunan davek na dodano vrednost).

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

pravno svetovanje

Podatke o najemnih razmerjih morajo poročati:

  • Finančna uprava RS (podatke pridobi iz napovedi za odmero dohodnine fizičnih najemodajalcev, ki oddajajo nepremičnino fizičnim osebam),
  • pravne osebe, ki nastopajo kot najemojemalci,
  • najemodajalci pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki,
  • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije,
  • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb, ki so v solastnini.

Evidenca trga nepremičnin ni obvezna za fizične osebe, saj njihove podatke o sklenjenih najemnih pogodbah pridobi in za vpis poskrbi že FURS.

S.p. ali d.o.o.? 

Evidenca trga nepremičnin – kaj se poroča?

V ETN se poroča o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami ter o pogodbah. Sporočiti je potrebno splošne podatke o samem pravnem poslu in identifikacijske podatke o nepremičnini (katastrska občina, številka stavbe, številka dela stavbe in parcelna številka). Poroča se o vseh najemnih poslih, ki so sklenjeni najmanj za obdobje 6 mesecev.

Preverite koliko dodatnih dni dopusta vam pripada

V kolikor je del vsebine sklenjenega pravnega posla poslovna skrivnost podjetja, mora družba, ki poroča v sistem ETN, o tem pisno obvestiti Geodetsko upravo s Sklepom o določitvi poslovne skrivnosti.

Evidenca trga nepremičnin – kako poročati?

Vsak poročevalec, ki vpisuje podatke v sistem ETN, mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo ali pa lahko za vpis podatkov pooblasti osebo, ki poseduje kvalificirano digitalno potrdilo.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Evidenca trga nepremičnin – do kdaj mora zavezanec poročati?

Vsi zgoraj navedeni zavezanci, z izjemo FURS-a, morajo podatke o sklenjenem pravnem poslu v zvezi z nepremičninami vnesti najkasneje do 15. dneva v mesecu, po mesecu, v katerem je bila sklenjena kupoprodajna ali najemna pogodba za nepremičnino. Ta datum velja ne glede na to ali je petnajsti v mesecu delovni dan ali vikend ali praznik.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Ali se Evidenca trga nepremičnin vodi tudi za tuje pravne osebe?

Državljanstvo najemodajalca ali najemojemalca ne igra nobene vloge pri določitvi zavezancev za poročanje. Če tuje podjetje najema poslovne prostore od fizične osebe v Sloveniji, mora tuje podjetje vnesti podatke o najemnem razmerju v aplikacijo ETN.

 

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja