Go to Top

Kdo lahko uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj?

Finančna uprava RS (FURS) je na svoji spletni strani objavila smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj. Pripravljene so bile v sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in FURS.  Zavezanci za davek smernice lahko uporabljajo kot delovni pripomoček pri ugotavljanju, ali njihova dejavnost predstavlja raziskovalno-razvojno dejavnost, za katero je mogoče uveljavljati davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, pojasnjujejo na FURS. Pri tem zavezancem sicer lahko pomagajo tudi davčni svetovalci podjetja Data.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Kako uveljavljati davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj? Vse o davkih in olajšavah izveste na Abecedi poslovanja!?

Več informacij

Kdo lahko uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj?

Omenjena davčna olajšava je namenjena predvsem uspešnim podjetjem, ki poslujejo z dobičkom. Predstavlja namreč spodbudo podjetjem, da zaradi tveganih in nepredvidljivih dejavnosti raziskav in razvoja zmanjšajo svoj davek.

Davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj lahko uveljavljajo zavezanci za davek v skladu s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) oziroma 61. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za samostojne podjetnike. Uveljavljajo lahko zmanjšanje davčne osnove v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. A največ do višine davčne osnove.

Zavezanec za davek ne more uveljavljati olajšave za ta vlaganja v delu, ki so financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev. Za vlaganja v opremo in v neopredmetena sredstva se uveljavljanje te olajšave izključuje z uveljavljanjem splošne investicijske davčne olajšave.

Če imate glede davkov in olajšav kakršna koli vprašanja, vam v podjetju Data nudimo individualno davčno svetovanje. Davki pa so prav tako tema našega seminarja Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Zavezanec lahko v splošnem uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v notranjo in zunanjo raziskovalno-razvojno dejavnost.

davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj

Sem spadajo denimo stroški dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih v podjetju, nakup raziskovalno-razvojne opreme, stroški materiala in storitev …

Vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije, pa spadajo med zunanjo raziskovalno-razvojno dejavnost.

Katera vlaganja oziroma stroški se lahko štejejo za vlaganja v raziskave in razvoj, je natančneje pojasnjeno v Pravilniku o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj. V njem so predstavljeni tudi kriteriji oziroma merila za presojo vlaganj v raziskave in razvoj.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja