Go to Top

Davčne blagajne: Katere podatke bo po novem moral vsebovati račun?

Vlada je sprejela Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v republiki Sloveniji s skrajnim rokom uvedbe 1. 1. 2016. V vzpostavljenem sistemu davčnih blagajn bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS, ki bo potrdila ter shranila podatke o računih v postopku njihove izdaje v realnem času.

Davčne blagajne: Prednosti in slabosti obeh modelov

Postopek davčnega potrjevanja računov tvoril sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.

Katere podatke bo po novem vseboval račun?

Vsebina računa je s tem zakonom natančno predpisana in poleg podatkov na računu, ki se po veljavni zakonodaji o DDV in davčnem postopku zahtevajo kot obvezni podatki na računu, vsebuje še:

  • Davčne blagajne: Katere podatke bo po novem moral vsebovati račun?čas izdaje računa,
  • oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računa,
  • oznako načina plačila,
  • enkratno identifikacijsko oznako računa in
  • zaščitno oznako izdajatelja računa.

Poslovni prostor bo po novem obvezen podatek

Poleg navedenega bodo morali zavezanci za namene izvajanja postopka potrjevanja računov na FURS poslati tudi podatke o poslovnih prostorih, kjer se izdajajo računi. Podatke o poslovnih prostorih bo treba na FURS poslati enkrat, in sicer pred prvim pošiljanjem računa, ki se nanaša na poslovni prostor. V primeru spremembe poslovnega prostora bo treba po enakem postopku poslati spremenjene podatke o poslovnih prostorih.

Podatek o poslovnem prostoru bo pomagal pri nadzoru

Potrebujete nasvet iz področja davčne zakonodaje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Navedena obveznost je potrebna zato, da je FURS seznanjen, kje oziroma v katerih poslovnih prostorih zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju. Zavezanec vsakemu poslovnemu prostoru, v katerem izdaja račune pri gotovinskem poslovanju, z internim aktom dodeli oznako poslovnega prostora, ki je sestavni del številke računa.

Na podlagi tega podatka bo FURS v primeru morebitnega nadzora ugotovil, kje je bil izdan račun. S tem se tudi zagotovi, da zavezanec uporablja le predpisane elektronske naprave in da se zagotovi učinkovit nadzor nad imetniki teh elektronskih naprav v primeru, ko se na podlagi prejetih podatkov vzpostavi sum o nepravilnosti poslovanja.

Davčni nadzor: Če prekrška ni, mora stroške poravnati davčni organ

Številka računa bo za namene tega zakona poleg zaporedne številke računa vsebovala tudi oznako poslovnega prostora in oznako elektronske naprave za izdajo računov. Zaporedna številka računa je po veljavnih predpisih o DDV obvezni podatek na računu, ki pa bo za namene tega zakona natančno predpisana.

Preberite tudi:

Želite izvedeti več o poslovanju? Vabljeni na seminar Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja